Msze Święte

W niedziele i uroczystości:
 • 5:30
 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:00

(Od maja do września przy grocie o 10:30)

W dni powszednie:
 • 6:00
 • 6:45
 • 7:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 12:00
 • 18:30
Msze święte w inne dni

Spowiedź

W bazylice:
Poniedziałek - piątek

9:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Sobota

9:30 - 12:00

W krypcie bazyliki:
codziennie podczas
wszystkich mszy św.
W soboty

15:00 - 19:00

w niedziele:

5:30 - 14:30
16:00 - 20:30

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Obowiązki i zasady

OBOWIĄZKI I ZASADY W PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

1) Świadome, dobrowolne i godziwe przyjęcie sakramentu bierzmowania. 

Kandydat z własnej, nieprzymuszonej woli, uwzględniając rady rodziców, prosi o przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Ze względu na dobro duchowe kandydata, może on być niedopuszczony do sakramentu, jeżeli miałby go przyjąć niegodnie i świętokradzko.

2) Systematyczny i aktywny udział w szkolnej katechezie. 

Podczas katechezy uczeń pogłębia swoją wiarę i wiedzę o sakramencie bierzmowania. W przypadku lekceważenia katechezy i braku wiedzy katechetycznej, katecheta może zasugerować ojcu opiekunowi przełożenie przygotowania na następny rok.

3) Systematyczny i aktywny udział w spotkaniach dla kandydatów (jedno spotkanie w miesiącu). 

4) Świadectwo życia chrześcijańskiego.  

Kandydat powinien świadomie i dobrowolnie brać udział w życiu sakramentalnym (spowiedź, Msza św.), pogłębiać swoją wiarę przez modlitwę i katechezę. Antyświadectwo życia chrześcijańskiego (w rodzinie, szkole i innych miejscach) powoduje przełożenie przygotowania na następny rok.