Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Obowiązki i zasady

OBOWIĄZKI I ZASADY W PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  1. Świadome, dobrowolne i godziwe przyjęcie sakramentu bierzmowania. Kandydat z własnej, nieprzymuszonej woli, uwzględniając rady rodziców, zapisuje się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej parafii. Ze względu na dobro duchowe kandydata, może on być niedopuszczony do sakramentu, jeżeli miałby go przyjąć niegodnie i świętokradzko. Osoby dorosłe zgłaszają się do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

  2. Systematyczny i aktywny udział w szkolnej katechezie. Podczas katechezy uczeń pogłębia swoją wiarę i wiedzę o sakramencie bierzmowania. W przypadku lekceważenia katechezy i braku wiedzy katechetycznej, katecheta może zasugerować ojcu opiekunowi przełożenie przygotowania na następny rok.

  3. Systematyczny i aktywny udział w spotkaniach dla kandydatów. Spotkania odbywać się będą w środy o godz 19:00 ok 3 razy w miesiącu. Szczegółowy plan zostanie podany po zakończeniu zapisów w październiku.
  4. Świadectwo życia chrześcijańskiego. Kandydat powinien świadomie i dobrowolnie brać udział w życiu sakramentalnym (spowiedź, Msza św.), pogłębiać swoją wiarę przez modlitwę i katechezę. Antyświadectwo życia chrześcijańskiego (w rodzinie, szkole i innych miejscach) powoduje przełożenie przygotowania na następny rok.