Msze Święte

Msze święte w inne dni

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Obowiązki i zasady

OBOWIĄZKI I ZASADY W PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  1. Świadome, dobrowolne i godziwe przyjęcie sakramentu bierzmowania. Kandydat z własnej, nieprzymuszonej woli, uwzględniając rady rodziców, prosi indywidualnie o przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Ze względu na dobro duchowe kandydata, może on być niedopuszczony do sakramentu, jeżeli miałby go przyjąć niegodnie i świętokradzko. Osoby dorosłe zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia indywidualnego cyklu przygotowań, które odbywa się przy Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

  2. Systematyczny i aktywny udział w szkolnej katechezie. Podczas katechezy uczeń pogłębia swoją wiarę i wiedzę o sakramencie bierzmowania. W przypadku lekceważenia katechezy i braku wiedzy katechetycznej, katecheta może zasugerować ojcu opiekunowi przełożenie przygotowania na następny rok.

  3. Systematyczny i aktywny udział w spotkaniach dla kandydatów. Szczegóły będą podane na spotkaniu organizacyjnym 6 października o godz. 19:00 w auli św. Franciszka w domu parafialnym przy ul. Związkowej.

  4. Świadectwo życia chrześcijańskiego. Kandydat powinien świadomie i dobrowolnie brać udział w życiu sakramentalnym (spowiedź, Msza św.), pogłębiać swoją wiarę przez modlitwę i katechezę. Antyświadectwo życia chrześcijańskiego (w rodzinie, szkole i innych miejscach) powoduje przełożenie przygotowania na następny rok.