Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Inne kościoły i kaplice

Inne kościoły i kaplice:

1. kościół Trzech Krzyży na Kalwarii (tzw. akademicki)

2. kaplica NSPJ w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP, ul. Panewnicka 63. Rektor: Ks. Jacek BŁASZCZOK. Msze św. w niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:30.

3. kaplica w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP

4. kaplica MB Fatimskiej w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP

5. kaplica w Domu im. Św. Anny dla sióstr emerytek

6. kaplica św. Bonawentury w domu Zakonu Braci Mniejszych

7. kaplica – oratorium w domu Zakonu Braci Mniejszych (II piętro)

8. kaplica Aniołów Stróżów w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD)

9. kaplica św. Antoniego w Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK)

10. kaplica bł. Edmunda Bojanowskiego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym

11. kaplica San Damiano w WSD OFM

12. kaplica św. Józefa w domu zakonnym Sióstr Salwatorianek

13. kaplica Zwiastowania NMP w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek