Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Lektorzy Świeccy

Bracie, Siostro niech Pan obdarzy Cię Pokojem!

Witamy Cię serdecznie na stronie naszej wspólnoty. Mamy nadzieję, że jeśli szukasz dla siebie miejsca, to zechcesz przyjąć nasze zaproszenie.

Jesteśmy wspólnotą gromadzącą ludzi w różnym wieku i różnego stanu. Są wśród nas osoby świeckie, duchowne, samotne, żyjące w małżeństwie, młode i starsze. Nasza wspólnota jest otwarta na każdego, kto podobnie jak my, miłuje Pana Boga i szczerym sercem poszukuje Go na drogach swojego życia. Wierzymy, że najpiękniejszą drogą prowadzącą do poznania Boga i nawiązania z Nim osobistej relacji jest odnajdywanie Go w Jego Słowie, które jak mówi Święty Paweł jest żywe i skuteczne, przenikające i zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (por. Hbr. 4, 12).

Niektórzy z nas chcąc służyć Bogu, Kościołowi i Ludziom pełnią w naszej parafii posługę świeckich lektorów i psałterzystów i jeśli poczujesz w swoim sercu pragnienie takiej służby chętnie pomożemy Ci w dobrym przygotowaniu się do tego.

Zapraszamy, przyjdź. Czekamy na Ciebie.