Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Siostry Służebniczki NMP

Siostry Służebniczki NMP

 

Krótka historia zgromadzenia

„Ta najmniejsza i najuboższa społeczność cała się na służbę Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej oddaje, pełna dziecięcej czci i miłości ku Niej” – bł. Edmund Bojanowski (słowa z Reguły).

siostry-sluzebniczki-nmp-1

Zgodnie z wolą Założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego – nazywamy się Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej; w skrócie nazywają nas Służebniczkami Maryi Niepokalanej. Zgromadzenie nasze powstało z potrzeb ludu, który w połowie XIX wieku żył w całkowitym zaniedbaniu, pogrążony w nędzy materialnej, moralnej i duchowej. Szczególnie smutny był los dziecka wiejskiego zdanego na siebie i pozostawionego bez wychowania.
I znalazł się człowiek otwarty na Boga i ludzi, człowiek wielkiego serca – jak o nim mówiono – Edmund Bojanowski. Już jako student osiągał sukcesy literackie. Jednocześnie był osobą rozmodloną; na kolanach przed Tabernakulum uczył się zawierzenia Bogu i Jego miłości. Z rodzinnego domu wyniósł cześć do Maryi Niepokalanej. Zaszczepiła ją w jego sercu i rozwijała od najmłodszych lat jego matka.

siostry-sluzebniczki-nmp-2

E. Bojanowski nabożeństwo do Maryi wiązał z pobożnością eucharystyczną; modlitwę do Maryi wiązał z uwielbieniem Boga. To było charakterystyczną cechą jego pobożności w całym jego życiu.
Jako młody człowiek zobaczył wokół siebie ogromne potrzeby, a przede wszystkim opuszczone, zaniedbane dzieci. Pragnął te młodziutkie serca ochronić od zła i pomóc im wzrastać w dobru. Zobaczył również potrzebujących i chorych – im też zaczął służyć.
Za nim poszły proste, wiejskie dziewczęta. Sam Edmund uczył je, jak stawać się dobrym człowiekiem, jak kochać w prostocie i służebnej miłości. Nazwał je Służebniczkami Maryi Niepokalanej, by zwyciężały miłością i prostotą na wzór Maryi Niepokalanej. Maryję Niepokalaną uczynił patronką Zgromadzenia, a Jej „Fiat” – „Oto ja, służebnica Pańska” postawił jako ideał życia i służby.
Dzieło E. Bojanowskiego od samego początku miało ewangeliczny fundament: wiarę w zwycięstwo dobra, miłość do potrzebujących – szczególnie dzieci, postawę służebną i ubogą, charakteryzującą się prostotą i pogodą ducha.

siostry-sluzebniczki-nmp-3

Niepozorny i trudny był początek dzieła: garstka dziewcząt pełnych dobrej woli, bez żadnego przygotowania, pozbawiona zabezpieczenia materialnego, pod troskliwym okiem Bojanowskiego – człowieka świeckiego; garstka startująca 3 maja 1850 r. w wiejskiej chacie w Podrzeczu niedaleko Poznania, przekształconej w ochronkę. Gromadka dzieci słuchała opowiadań biblijnych, uczyła się modlitwy, czynnej miłości bliźniego i dzielenia się posiłkiem z tymi, którzy nic nie mają.
Wieczorami siostry w izbie ochronki zbierały dziewczęta, by je przygotować do przyszłych zadań matek rodzin chrześcijańskich. W ten sposób Bojanowski pragnął, by dzieci i dziewczęta były przyszłością narodu i Kościoła. Siostry szły również z posługą samarytańską do chorych w różnych zakątkach wiosek.

To ewangeliczne ziarno rzucone w ziemię małej wioski poznańskiej rozrosło się w największe polskie zgromadzenie żeńskie. W obecnej chwili Zgromadzenie swoją posługą obejmuje ziemię polską i cały świat. Rozwija swój charyzmat w duchu Maryi Niepokalanej w różnych formach; siostry posługują w przedszkolach-ochronkach, oddają się służbie jako katechetki oraz służą chorym i potrzebującym. Szczególną troską dla nas są wciąż dzieci i rodziny. Siostry rozwijają posługę również na terenach misyjnych.

Radością dla Służebniczek była beatyfikacja Ojca Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie w 1999 r., stawiając go za wzór również dla wszystkich osób świeckich.
Powstała Rodzina świecka bł. Edmunda, gromadząca osoby świeckie, które angażują swoje siły i troskę w duchu i charyzmacie Zgromadzenia.

Siostry Służebniczki w parafii św. Ludwika w Panewnikach

Do panewnickiej parafii siostry przybyły 26 września 1909 roku. Zaangażowały się w różne posługi, ciesząc się z faktu, że we wspólnocie parafialnej obecny jest charyzmat prostoty i radosnej służebnej miłości na wzór Maryi Niepokalanej, charyzmat wciąż aktualny i we współczesnym świecie ogromnie potrzebny.
Obecnie Siostry posługują w parafii jako katechetki; siostry katechetki prowadzą scholę dziecięcą i grupę Dzieci Maryi. Pracują jako pielęgniarki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym oraz jako pielęgniarki ambulantne, posługując osobom samotnym, starszym i potrzebującym pomocy medycznej. Poza tym przy klasztorze Sióstr Służebniczek jest ochronka, do której uczęszczają dzieci z okolicy. W klasztorze mieści się także Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej, do którego co tydzień przyjeżdża wiele osób z terenów Śląska, by przeżywać swoje coroczne rekolekcje i umocnić wiarę. Często w Domu Rekolekcyjnym swoje dni skupienia przeżywa wiele grup i wspólnot z różnych rejonów Polski; są to grupy młodzieżowe, Stowarzyszenia i Apostolstwa.
siostry-sluzebniczki-nmp-4siostry-sluzebniczki-nmp-5
 

 

W panewnickim domu, zgodnie z zamysłem Założyciela, siostry gromadzą dziewczęta na dniach skupienia, by rosły w wierze i miłości oraz czerpały z wartości chrześcijańskich, aby w przyszłości potrafiły stworzyć i pielęgnować silne wiarą i miłością ogniska rodzinne.
Siostry również przygotowują i zanoszą codziennie kilkadziesiąt obiadów do osób samotnych i chorych.
Raz na miesiąc jest organizowane skupienie dla osób biednych i bezdomnych, by dać im możliwość spotkania ze słowem Bożym oraz udziału w sakramentach spowiedzi i Eucharystii.

 

siostry-sluzebniczki-nmp-6

Adres:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

ul. Panewnicka 63

40-760 Katowice

tel. 32/25 25 493

panewniki@sluzebniczki.pl

www.sluzebniczki.pl