Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Żywy różaniec

Członkowie Żywego Różańca w dążeniu do świętości starają się naśladować Maryję – Matkę Jezusa i odmawiają różaniec – najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele rzymskokatolickim. Modlą się w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników, Ojca Świętego, rozwoju misji i innych intencji zalecanych przez Kościół.

zywy-rozaniec-1
Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Stowarzyszenie Żywego Różańca stanowi od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną. Założyła je Paulina Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. “Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później “żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej dziesiątki różańca i rozważania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie.
Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: “Liczba odmawiających dziesiątkę różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: “Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.
Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

zywy-rozaniec-2Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym “Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, “aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie dziesiątki nie jest grzechem, skutkuje jedynie utratą zasługi.


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7 X)
  • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII).

Rówzywy-rozaniec-3nież w naszej parafii obecny jest Żywy Różaniec. W skład wspólnoty wchodzi kilkanaście „róż”. Każda „róża” gromadzi 20 wiernych, którzy odmawiają każdego dnia cały różaniec w ten sposób, że każda i każdy z wiernych odmawia jedną tajemnicę. „Róże” uczestniczą aktywnie w nabożeństwach maryjnych, takich jak: nabożeństwa majowe, różaniec październikowy, różaniec fatimski i inne. Członkowie wspólnoty wraz z innymi parafianami opiekują się kaplicami różańcowymi na panewnickiej kalwarii.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:00 gromadzimy się w Domu Parafialnym na spotkaniu formacyjnym, skąd udajemy się do bazyliki na godz. 9:00, gdzie uczestniczymy we Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i o tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo różańcowe zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Duszpasterz odpowiedzialny: br. Samuel Kukiełka OFM

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W BAZYLICE:
– codziennie w tygodniu o 9:30 (po Mszy św. o 9:00)

– 13-go dnia miesiąca (Dzień Fatimski) o 9:00, po Mszy św. o 12:00 i o 18:00.


W PAŹDZIERNIKU:
– w tygodniu: 9:30 i 17:45 (w zakrystii przyjmowane są zapisy dla grup chcących przewodniczyć modlitwie różańcowej)
– w niedziele: 15:45