Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

AA (Anonimowi Alkoholicy)

aa

“DOM” – taką nazwę przyjęła grupa Anonimowych Alkoholików, spotkająca się w Domu Parafialnym w Katowicach-Panewnikach.
Grupa działa od 26 maja 1995 r. Poprzednią jej siedzibą był dom noclegowy przy ul. Książęcej. Po 15 miesiącach grupa przeniosła się do tutejszej parafii, gdzie działa po dzień dzisiejszy.
Grupa posiada program oparty na tzw. 12 krokach, które przedstawiają się następująco:

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

“Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia” (Trzecia Tradycja). Celem spotkań grupy jest pomoc innym alkoholikom. Frekwencja na spotkaniach wynosi ok. 20 osób, ale grupa jest otwarta dla każdego. Szczególnie ważne są tzw. mityngi – spotkania otwarte, organizowane przez grupę w każdy trzeci piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o działalności tej grupy, o tym, jak wyglądają spotkania. Zapraszamy również tych, którzy potrzebują pomocy i chcą pomagać innym.

Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym na I piętrze w sali św. Klary przy ul. Związkowej 20 w każdy piątek o godz. 18.00.

W każdy 3 piątek miesiąca mityng otwarty dla wszystkich.

Kontakt z grupą: dom.aa@vp.pl

aa-2
Dom Parafialny