Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Adoracja

WIECZYSTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W bazylice braci mniejszych w Panewnikach odbywa się Wieczysta (całodobowa) Adoracja Najświętszego Sakramentu w dzień i w nocy, całą dobę, przez cały tydzień w dawnej kaplicy MB Fatimskiej (wejście boczne, po wysokich schodach z prawej – wschodniej strony bazyliki).

Jeśli czujesz potrzebę osobistego spotkania z Panem Jezusem –

 • – przyjdź w dowolnym czasie
 • – zdecyduj się na konkretny dzień i godzinę, wypisując deklarację. Formularze deklaracji znajdują się w kaplicach adoracyjnych lub TUTAJ*. Deklaracja jest pieczęcią decyzji serca – decyzji ofiarowania swojego czasu Panu obecnemu w Najświętszym Sakramencie.

Grafik adoracji oraz wszelkie inne ważne informacje i aktualności dostępne tu: https://facebook.com/AdoracjaPanewniki

  Wieczysta adoracja najświętszego sakramentu

  od

  do

  Wskazane minimum to okres 1-go miesiąca i 1-ej godziny w tygodniu z dwóch poniższych możliwości:

  wybieram

  od godz.

  do godz.

  wybieram

  od godz.

  do godz.
  Po przesłaniu deklaracji skontaktujemy się z Tobą przez mail i/lub SMS.
  Jeżeli do tygodnia nie otrzymasz informacji, prosimy o kontakt telefoniczny z panią Barbarą Mrozek tel. 695 490 003.

  HISTORIA DZIEŁA WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PANEWNIKACH

  Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w panewnickiej parafii ma swoje źródła w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. W maju 2013 r. jedna z naszych parafianek nieoczekiwanie dostała zaproszenie od o. Kazimierza Frankiewicza OFM na wyjazd do Jerozolimy jako wolontariuszka adorująca Najświętszy Sakrament. Kult adoracji był jej szczególnie bliski, gdyż regularnie uczestniczyła w dziennej adoracji , która w naszej panewnickiej bazylice istnieje już od wielu lat. Brała również udział w comiesięcznej całonocnej adoracji u Sióstr Służebniczek w Panewnikach oraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Parafianka podzieliła się otrzymaną propozycją adoracji w Ziemi Świętej z siostrami i braćmi z parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, po czym na modlitwie wspólnota rozeznawała słuszność i potrzebę jej wyjazdu do Jerozolimy. Po modlitwie wstawienniczej wspólnoty i błogosławieństwie o. Hioba wyjechała na dwa i pół miesiąca, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Codziennie uczestniczyła we Mszy św. w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego oraz adorowała Pana Jezusa w różnych miejscach Ziemi Świętej przez 5 do 8 godzin dziennie, modliła się o pokój w skonfliktowanej Ziemi Świętej i na świecie, podejmowała kilkugodzinne nocne czuwania przy Grobie Pańskim. Powierzała intencje swojej wspólnoty, parafii oraz rodziny, znajomych i potrzebujących. Prowadziła rozmowy z opiekunem duchowym o. Kazimierzem, między innymi na temat źródeł, istoty i wartości adoracji Najświętszego Sakramentu. Pogłębiała swoją wiarę i dojrzałość chrześcijańską poprzez lekturę duchową, zgłębianie wyznań świętych o wartości adoracji i łaskach płynących z tego nabożeństwa. I właśnie wtedy w jej sercu pojawiło się silne pragnienie wieczystej adoracji w naszej parafii. Podzieliła się tą myślą z kierownikiem duchowym, który utwierdził ją w słuszności tego pragnienia, pobłogosławił i zachęcił do rozmowy z ojcem proboszczem. Równocześnie siostry i bracia z parafii oraz znajomi i przyjaciele trwali na modlitwie za wszystkich wolontariuszy adorujących Najświętszy Sakrament w Ziemi Świętej oraz za dzieło adoracji na całym świecie. I również oni zapragnęli wieczystej adoracji w naszej franciszkańskiej bazylice. Parafianka Jadwiga ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zamówiła 12 Mszy św. w intencji rozwoju dzieła adoracji na całym świecie, a szczególnie w Panewnikach. Intencja wieczystej adoracji była również podejmowana przez kilkuosobową grupę parafian podczas codziennej Drogi krzyżowej na panewnickiej kalwarii. Wkrótce po powrocie parafianki-wolontariuszki z Jerozolimy zebrało się grono kilku osób, które z Bożym entuzjazmem przygotowywały się do spotkania z o. Alanem, by przedstawić mu propozycję nowego Bożego dzieła w parafii. Trwając na modlitwie, dzieląc się Bożym pragnieniem z parafianami oraz wieloma ludźmi z parafii ościennych, przygotowywali oni  stosowne materiały i argumenty na spotkanie z ojcem proboszczem. Nadszedł ważny dzień spotkania. 21-go października 2013 r. o. Alan cierpliwie wysłuchał nas, nie ukrywał zaskoczenia, pewne argumenty zripostował z trzeźwością proboszczowskiego umysłu i wyznaczył czas na rozeznanie. Wszyscy trwaliśmy na modlitwie, wzywając wstawiennictwa świętych i czekając na decyzję. Po wielu dniach oczekiwania ojciec proboszcz wyraził zgodę, wyznaczył termin pierwszej adoracji, pobłogosławił dzieło i jego inicjatorów. Regularna nocna adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się w pierwszy piątek – 6 grudnia 2013 r., w pierwszym tygodniu Adwentu.

  KALENDARIUM DZIEŁA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  6/7 XII 2013 r. 

   

  pierwsza nocna adoracja Najświętszego Sakramentu

   

  24 I 2014 r. 

   

  list o. proboszcza do ks. abpa Wiktora Skworca z prośbą o zgodę na nocną adorację

   

  11 II 2014 r. 

   

  zgoda księdza arcybiskupa na dwie noce adoracji do końca 2014 r. z możliwością prolongaty

   

  1 III 2014 r. 

   

  udział organizatorów w II Sympozjum o Adoracji w Krakowie-Łagiewnikach

   

  6 III 2014 r. 

   

  rozszerzenie adoracji o noc z czwartku na piątek

   

  16 III 2014 r. 

   

  o. Kazimierz Frankiewicz OFM Conv. z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w kazaniach zachęcał wiernych do włączenia się w dzieło adoracji

   

  20-22 VI 2014 r. 

   

  udział organizatorów w rekolekcjach formacyjnych „Przez Adorację na Eucharystię”  w Wadowicach-Kopcu

   

  28 VI 2014 r. 

   

  rozszerzenie adoracji o noc z soboty na niedzielę

   

  IX 2014 r. 

   

  zgoda o. proboszcza na kolejną noc adoracji, rozpoczęcie formowania grupy osób chcących adorować Najświętszy Sakrament z niedzieli na poniedziałek

   

  6 XII 2014 r. 

   

  uroczysta Msza św. dziękczynna w pierwszą rocznicę rozpoczęcia dzieła Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

   

  7 XII 2014 r. 

   

  pielgrzymka dziękczynna za I rok adoracji, otrzymane łaski i owoce modlitwy przed Najświętszym Sakramentem – do sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu k/ Skoczowa

   

  8/9 I 2015 r. 

   

  kolejna noc adoracji – z niedzieli na poniedziałek

   

  23 II 2015 r. 

   

  zgoda księdza arcybiskupa na rozszerzenie adoracji na kolejne noce

   

  22/23 IV 2015 r. 

   

  kolejna noc adoracji – ze środy na czwartek

   

  2 V 2015 r. 

   

  VI Zjazd Eucharystyczny na Jasnej Górze

   

  12/13 V 2015 r. 

   

  wypełnienie ostatniej nocy – z wtorku na środę; od dziś adoracja odbywa się przez wszystkie dni i noce

   

  8 VI 2015 r. 

   

  list o. proboszcza do ks. abpa z prośbą o wyrażenie zgody na pełną wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu

   

  17 VI 2015 r. 

   

  zgoda ks. abpa Wiktora Skworca na nieustanną i pełną adorację Najświętszego Sakramentu do końca 2015 r.

   

  19 IX 2015 r. 

   

  spotkanie adorujących z o. Kazimierzem Frankiewiczem z Jerozolimy, propagatorem dzieła adoracji Najświętszego Sakramentu

   

  14-15 XI 2015 r. 

   

  udział grupy adorujących w IV Forum Krajowym Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Wyszkowie

   

  5-6 XII 2015 r. 

   

  II rocznica Dzieła Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Panewnikach

   

  19 I 2016 r. 

   

  list o. proboszcza do ks. arcybiskupa z prośbą o pasterskie błogosławieństwo dla adorujących oraz przedłużenie zgody na adorację o kolejny rok

   

  1 II 2016 r. 

   

  zgoda ks. abpa Wiktora Skworca na adorację Najświętszego Sakramentu na okres trzech lat

   

  23 IV 2016 r.Ogólnopolska Pielgrzymka Wspólnot Adoracyjnych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

  Obietnice dla adorujących Najświętszy Sakrament

  Boliwijska mistyczka Catalina Rivas w jednej z wizji otrzymała od Pana Jezusa obietnice dla osób adorujących Najświętszy Sakrament. „Zapisz te obietnice, które tobie dzisiaj przekazuję: przyrzekam duszy, która często przychodzi nawiedzać mnie w tym Sakramencie Miłości, przyjąć ją serdecznie razem ze wszystkimi Błogosławionymi i Aniołami Nieba. A każde jej nawiedzenie będzie zapisane w Księdze jej życia i udzielę jej:

  1. Wszystkich łask przestawionych przed ołtarzem Bożym, wyproszonych dla Kościoła, Papieża i dusz konsekrowanych.
  2. Odsunięcia mocy szatana od jej osoby oraz jej bliskich.
  3. Specjalnej ochrony w wypadku trzęsienia ziemi, huraganu i innych naturalnych klęsk, które mogłyby w nią uderzyć.
  4. Łaski oddzielenia od świata i od jego powabów, które są przyczyną zguby.
  5. Wzniesienia duszy, aby pragnęła jedynie uświęcenia i nieustannej kontemplacji mojego Oblicza.
  6. Zmniejszenia kar czyśćca dla jej bliskich.
  7. Mojego błogosławieństwa dla jej planów materialnych i duchowych, których realizacji się podejmie, jeżeli tylko będą dobre dla jej duszy.
  8. Łaski mojego nawiedzenia w towarzystwie mojej Matki w momencie jej śmierci.
  9. Odczuwania i rozumienia potrzeb osób, za które się modli.
  10. Łaski wstawiennictwa świętych i aniołów w godzinie śmierci w celu zmniejszenia kar.
  11. Łaski, aby moja Miłość wzbudziła święte powołania poświęcenia się Bogu wśród jej bliskich i przyjaciół.
  12. Dusza, która będzie zachowywała cześć dla mojej Obecności w Eucharystii, nie potępi się i nie umrze bez sakramentów Kościoła.

  Kapłanom i osobom zakonnym, którzy będą rozpowszechniali praktykowanie Adoracji, udzielę wielu szczególnych łask całkowitego rozpoznania ich grzechów i łaski poprawy. Będę im pomagał w tworzeniu pobożnych i świętych wspólnot wiernych, otrzymają też wiele innych przywilejów.”

  (z książki Tajemnica adoracji w mistycznych wizjach Cataliny Rivas, Wydawnictwo AA, Kraków 2013)

  PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

  Modlitwą splecione najpiękniejsze ręce
  W uwielbieniu Boga
  W dziękczynieniu serca
  W ufnych przebłaganiach
  W kornym pochyleniu
  W kontemplacji spojrzeń
  W nadziei słuchania
  W wytrwałości spotkań
  I przemianie życia.

  ŚWIADECTWA ŁASK WYMODLONYCH PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

  Najpiękniejszą formą dziękczynienia za łaski i cuda wymodlone przed Najświętszym Sakramentem jest osobiste świadectwo. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się doświadczeniem adoracji; świadectwa można dostarczać bezpośrednio do organizatorów, na furtę klasztorną, lub przesłać drogą mailową na adres: adoracja-panewniki@wp.pl

  Świadectwo