Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Terminy komuni

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA (godz. 9.30)

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

Wymaganym dokumentem jest metryka chrztu dziecka. Jeśli dziecko nie było ochrzczone w tutejszej parafii, należy dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu w parafii, w której dziecko było ochrzczone. Potwierdzenie faktu chrztu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia dziecka do I Komunii Świętej.

Dzieci pochodzące z innych parafii, a uczęszczające do szkół na terenie naszej parafii, zasadniczo przystępują do I Komunii w swoich parafiach.

TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII W ROKU 2021

02 maja – Szkoła Podstawowa nr 34 – godz. 9.30, 64 i Elementarz – godz. 11.00
03 maja – Wczesna Komunia – godz. 9.30
09 maja – Szkoła Podstawowa nr 67: klasy A i B – godz. 9.30; klasy C i D – godz. 11.00
15 maja – Szkoły Specjale aAcademy i Arka Noego – godz. 10.30
16 maja – I rocznica Wczesnej Komunii o 11.00; I rocznica Komunii o 9.30

TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII W ROKU 2022

01 maja – Szkoła Podstawowa nr 34, 64 i Elementarz
03 maja – Wczesna Komunia
08 maja – Szkoła Podstawowa nr 67
15 maja – I rocznica Wczesnej Komunii o 11.00; I rocznica Komunii o 9.30

TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII W ROKU 2023

03 maja – Wczesna Komunia
07 maja – Szkoła Podstawowa nr 34, 64 i Elementarz
14 maja – Szkoła Podstawowa nr 67
21 maja – I rocznica Wczesnej Komunii o 11.00; I rocznica Komunii o 9.30