Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Kalwaria Śląska

Kalwaria Śląska

W wigilię Niedzieli Palmowej w panewnickiej bazylice przeżywamy Misterium Męki Pańskiej „Kalwaria Śląska”, które wprowadza nas duchowo w czas Wielkiego Tygodnia.

Nieco o tradycji

Misteria kalwaryjskie są kontynuacją dawnego teatru religijnego, niegdyś popularnego w całej Europie Zachodniej. Jego początki sięgają X wieku, a rozkwit tych widowisk w Europie przypada na XII i XIII stulecie. Najstarsze inscenizacje religijne i misteria związane były z Męką Pańską i Zmartwychwstaniem. Od początku też inscenizacje pasyjne starano się realizować w miejscach, które miały nawiązywać do autentycznej scenerii wydarzeń na Golgocie, co zaowocowało potem plenerowymi kalwariami, urządzanymi od XVII w. w różnych krajach Europy.

W Polsce jest wiele miejsc, w których odbywają się plenerowe Misteria Męki Pańskiej. Wystarczy wspomnieć Kalwarię Zebrzydowską, Wejherowską czy Pacławską. Nasza panewnicka kalwaria jest miejscem, w którym przy różnych okazjach, a zwłaszcza w każdy piątek Wielkiego Postu, odbywają się nabożeństwa Drogi krzyżowej. W Wielki Piątek o zmroku odbywa się tu tradycyjna Droga krzyżowa ze świecami i pochodniami, podczas której kazanie zawsze głosi jeden z biskupów katowickich. Uczestniczą w niej tysięczne tłumy wiernych.

Zamysł

         Nasze Misterium od początku wzorowane jest na słynnych i najstarszych misteriach w Kalwarii Zebrzydowskiej.

         Pomysł zrobienia takiego Misterium w Panewnikach zrodził się już dawno. Można powiedzieć, że wyrasta on z franciszkowego sposobu pojmowania prawd związanych z życiem Jezusa Chrystusa, który Bracia Mniejsi starają się naśladować. Stąd Kalwaria Śląska przygotowana według koncepcji naszego współbrata Benignego Utkowskiego OFM ma pozwolić na nowo spojrzeć na Wydarzenia dawne, ale wciąż Nowe i dokonujące się pośród nas i nas odnawiające.

         Miejscem śmierci Jezusa Chrystusa jest Kalwaria, czyli Golgota, wzgórze ukrzyżowania. Tam dokonały się największe Wydarzenia naszego Zbawienia. Słowo „Kalwaria” miało przywoływać tamto Wydarzenie i niejako je uobecniać z całą jego treścią i znaczeniem dla nas. Przedstawiona przez nas Inscenizacja była skierowana jednocześnie, chociaż nie wyłącznie, do Ludu Śląskiego, pośród którego my, Bracia Mniejsi, żyjemy i pracujemy, dzieląc z nim jego radości i smutki. Dlatego przy słowie „Kalwaria” nie mogło zabraknąć tak znaczącego przymiotnika: „Śląska”. I tak powstała nazwa Misterium: „Kalwaria Śląska”.

Trochę historii

         Pierwsza odsłona „Kalwarii Śląskiej” miała miejsce w 2007 r. i miała charakter plenerowy: Misterium odegrane zostało w scenerii panewnickiej kalwarii. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez panewnickie Wyższe Seminarium Duchowne we współpracy z chorzowskim Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym „Trzej Towarzysze” i Instytucją Kultury „Estrada Śląska”. Patronat honorowy objęli: Metropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń, Prowincjał o. Ezdrasz Biesok OFM i Prezydent Miasta Katowice p. Piotr Uszok. Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o teksty Ewangelii św. Jana, a wystąpili w nim bracia klerycy WSD, młodzież związana z FCMP „Trzej Towarzysze”, Teatr Ruchu „Kinesis” z miejscowego Gimnazjum nr 23 oraz panewniccy parafianie. Gościem specjalnym był p. Rafał Cieszyński z warszawskiego Teatru Studio. Patronami medialnymi były: TVP 3 Katowice, Radio eM, Radio Katowice, Dziennik Zachodni, Gość Niedzielny, portale internetowe wiara.pl, franciszkanie.pl i Jezus.com.pl. Pierwsze Misterium zgromadziło ok. 3000 widzów.

         Od tego czasu rokrocznie – najpierw na kalwarii, a od 2010 r. w bazylice – wystawiane jest Misterium „Kalwaria Śląska”.

         W 2008 r. oprócz stałej ekipy organizatorów i wykonawców wystąpili aktorzy Teatru Wojeteth z Chorzowa, a w 2009 r. gościem specjalnym była Antonina Krzysztoń, która w ramach duchowego wprowadzenia w przeżywanie Misterium wykonała wspólnie ze zgromadzonymi pieśni postne.

          W 2015 r. po raz pierwszy w Misterium wystąpił o. proboszcz Alan Rusek OFM, który wcielił się w rolę św. Piotra.

         W 2016 r. odbyła się jubileuszowa – dziesiąta edycja „Kalwarii”. Po raz pierwszy Misterium zostało zaprezentowane dwukrotnie – w piątek i sobotę przed Niedzielą Palmową.

Tak o „Kalwarii” piszą jej twórcy:

„Kiedy minęła Wielkanoc 2006 roku, w sercach i głowach braci alumnów Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów zakiełkowała myśl: «A gdyby tak na przyszłoroczną Wielkanoc przygotować coś, co pozwoliłoby nam jeszcze mocniej i głębiej przeżyć te najważniejsze ze świąt? A gdyby tak zrobić coś, by i inni mogli tych świąt jeszcze silniej doświadczyć?…»

         I tak zrodził się pomysł przygotowania Misterium Męki Pańskiej. Przedstawienia, które dzięki wizualizacji znanych nam dobrze treści pozwoliłoby nam – przez to, że ma formę medytacji i modlitwy – nie tylko zobaczyć, jak wyglądały ostatnie chwile życia Jezusa, ale także w sposób symboliczny przejść z Nim Drogę Krzyżową. Dać się z Nim ukrzyżować, a także z Nim zmartwychwstać.

         Pierwsze trzy edycje naszego Misterium odbywały się w przepięknej scenerii panewnickiej kalwarii, kolejne, ze względu na kaprysy pogody, a także – a może nawet przede wszystkim – by podkreślić sacrum tego wydarzenia, przenieśliśmy w bezpieczne mury naszej franciszkańskiej bazyliki.

         W ciągu dziesięciu lat zmieniali się aktorzy, zmieniała się oprawa muzyczna, zmieniały się drobne szczegóły scenariusza… Nie zmieniło się jedno. Ciągle przyświeca nam ten sam cel. Chcemy iść z Chrystusem. Do Wieczernika. Na Golgotę. Do grobu, który w finale zostaje pusty. Chcemy z Nim iść, umrzeć, zmartwychwstać i żyć.”

(komentarz do płyty CD zawierającej nagranie IX Misterium „Kalwaria Śląska”)

A tak opisuje ją Krystian, reżyser:

„Kalwaria Śląska to fascynująca podróż u boku Chrystusa przez Jego Mękę i Śmierć; podróż, którą osobiście mogę przebyć z innymi i choć na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu…”

Więcej o „Kalwarii Śląskiej:

http://prowincja.panewniki.pl/kalwariaslaska,s,sub3.html

http://www.trzejtowarzysze.pl/fcmp-trzej-towarzysze/kronika/18-i-19-marca-2016-r-x-jubileuszowe-misterium-meki-panskiej-kalwaria-slaska,2016-03-19.html

kalwaria-slaska-1 kalwaria-slaska-2 kalwaria-slaska-3