Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Sakrament chrztu

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielany jest w naszej parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.00.

W styczniu 2024 wyjątkowo będzie tylko jedna niedziela tzw chrzcielna 14 stycznia o godz 12:30. Nauki dzień przed 13 stycznia o godz 19:30 w domu parafialnym.

Katecheza przed chrztem odbywa się w Domu Parafialnym przy ul. Związkowej 20 w sobotę przed I i III niedzielą o godz. 19:30; biorą w niej udział rodzice dziecka i rodzice chrzestni.

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Ojca Proboszcza, sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie.

  • Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka?
  1. Przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniami od rodziców chrzestnych (tylko rodzice mogą zgłosić dziecko do chrztu).
  2. Jeżeli rodzice dziecka nie należą do naszej parafii, potrzebna jest również zgoda proboszcza parafii miejsca zamieszkania na „chrzest poza parafią”.
  3. W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia do Chrztu Dziecka, z którego dane po chrzcie zostaną wpisane do Księgi Chrztów (wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC).
  4. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego. W kancelarii należy podać: nazwiska i imiona rodziców chrzestnych, ich stan cywilny, wiek, datę i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
  5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafii, do której się należy. W przypadku niedostarczenia takiego zaświadczenia, osoba może zostać niedopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego. Zaświadczenia należy przedstawić przy zgłaszaniu dziecka do chrztu.
  6. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przed chrztem, która odbywa się w Domu Parafialnym przy ul. Związkowej 20 w sobotę przed niedzielą chrztu św. o godzinie 19:30.
  7. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale niemające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące ze sobą tylko w związku cywilnym lub w konkubinacie).
  8. Ofiarę za Mszę św. z okazji chrztu dziecka bądź za sam chrzest składamy w kancelarii do skarbonki przy zgłaszaniu dziecka do chrztu.

• Kto może zostać rodzicem chrzestnym?
– osoba, która ma ukończony 16 rok życia,
– osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania,
– osoba wierząca i praktykująca (należy przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że jest się osobą wierzącą i praktykującą – dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii).