Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Wykaz dokumentów

BIERZMOWANIE – WYKAZ DOKUMENTÓW

  1. Świadectwo chrztu (jeśli kandydat został ochrzczony poza parafią św. Ludwika w Panewnikach).
  2. Deklaracja o świadomym i dobrowolnym pragnieniu przyjęcia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania (kandydaci otrzymają formularz deklaracji na pierwszym spotkaniu).
  3. Pozwolenie proboszcza macierzystej parafii kandydata – jeśli kandydat jest z innej parafii.

Każdy kandydat do bierzmowania otrzyma na spotkaniu organizacyjnym formularz, na który składać się będą wszystkie wyżej wymienione dokumenty.