Msze Święte

Msze święte w inne dni

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Aktualności

B I B L I O T E K A   P A R A F I A L N A

O O.  F R A N C I S Z K A N Ó W

W   KATOWICACH – PANEWNIKACH

 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA (w kawiarence) czynna jest w każdą ŚRODĘ
w godzinach od 1600 do 1800.

Kontakt z Biblioteką:

Telefoniczny: 32 252-44-71 (w czasie dyżuru)

Mailowy: biblioteka.parafia@panewniki.pl