Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Domy zakonne

Domy zakonne:

Ojcowie Franciszkanie, Dom Prowincjalny, ul. Panewnicka 76

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, ul. Związkowa 15

Siostry Salwatorianki, ul. o. Karola Bika 6

Siostry Służebniczki NMP:
1. Dom Prowincjalny, ul. Panewnicka 63
2. Dom im. św. Anny dla sióstr emerytek, ul. Panewnicka 84