Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Przygotowanie

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

WYKAZ DOKUMENTÓW:

 1. Warto wrócić do niestety zapomnianego już zwyczaju zaręczyn, które zawierano na kilka miesięcy, a czasem nawet na kilka lat przed ślubem.
 2. Dzień i godzinę ślubu można zarezerwować nawet na rok przed samym zawarciem małżeństwa.
 3. Na około 6 miesięcy przed planowanym zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego należy umówić się w kancelarii w celu spisania protokołu przedślubnego. Do spisania protokołu wymagane są następujące dokumenty:
  – dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  – świadectwa ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  – świadectwa chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne sześć miesięcy),
  – świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
  – w przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne sześć miesięcy),
  – zaświadczenie o udziale w co najmniej trzech naukach przedślubnych,
  – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i dniu skupienia dla narzeczonych,
  – zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego (o udziale w co najmniej dwóch spotkaniach z miesięcznym odstępem).
 4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii, wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania w trzy niedziele.
 5. Narzeczeni, powinni przed ślubem przystąpić do Sakramentu Pokuty, by udzielając sobie Sakramentu Małżeństwa byli w stanie łaski uświęcającej.
 6. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi, w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe wzbogacenie wystroju wnętrza kościoła na czas uroczystości (dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne); w tym celu należy się skontaktować za pośrednictwem kancelarii parafialnej z wyznaczoną osobą odpowiedzialną.
 7. Podczas uroczystości ślubu mogą być wykonywane utwory muzyczne na instrumentach, które dopuszczają przepisy liturgiczne, może też śpiewać chór bazylikowy; kwestię dodatkowej oprawy muzycznej należy uzgodnić osobiście z Ojcem Proboszczem.
 8. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać w parafii macierzystej licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.