Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

12 – 19 sierpnia 2018

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 sierpnia 2018 r.

5.3o W int. parafian.
6.3o Za + Tadeusza Machnik w rocz. śm., ++ z rodziny.
8.oo Za + Urszulę Jekel (int. od cioci Leokadii).
9.3o Za ++ Marię i Alojzego Kawalec.
10.3o GROTA: Za ++ Amalię i Czesława Mendrys, zięcia Jerzego Suchaj.
11.oo W int. Agaty, Magdaleny i Zbyszka z ok. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o W int. Janusza i Elżbiety Gumulak z ok. 15 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla nich i dzieci.
14.oo Roczki.
16.3o Za + Stanisławę Szmit w 10 rocz. śm.
18.3o Za ++ Jana Lucyga w 9 rocz. śm., rodziców i teściów.
20.oo Za + Dorotę Zawrzykraj (int. od zakładu pogrzebowego „Abiasz”)

PONIEDZIAŁEK – 13 sierpnia 2018 r. – Dzień powszedni. Dzień Fatimski.

6.oo Za + Różę Machura.
6.45 W int. Hanny Korczyńskiej z ok. 18 rocz. ur. oraz w int. rodziców Joanny i Andrzeja i rodzeństwa z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za ++ męża Edwarda i jego rodziców.
8.oo W int. papieża Franciszka.
9.3o W int. chorych i cierpiących.
12.oo W int. uczestników dnia Fatimskiego.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 14 sierpnia 2018 r. – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.

6.oo W int. Danuty i Stefana z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB.
6.45 W int. Władysława i Janiny Spyrka.
7.3o Za + syna Grzegorza Pilch w rocz. śm., męża Marka Pilch, rodziców Czesławę i Teofila Plewniok.
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za + Jacka Korczyńskiego.
12.oo W int. Krzysztofa i Sabiny Sroka z ok. 47 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
18.3o W int. o. Maksymiliana z ok. imienin zakonnych.

ŚRODA – 15 sierpnia 2018 r. – Uroczystość Wniebowzięcia MNP.

5.3o W int. Joanny, Marka, Bartosza i Edwarda Madej z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
6.3o Za + Jerzego Zeifert w 6 rocz. śm.
8.oo Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.
9.3o Za + Stanisława Leszczyńskiego w 10 rocz. śm., rodziców, siostrę i krewnych.
10.3o GROTA: Za + Józefa Król w 2 rocz. śm.
11.oo W int. Parafian oraz Prowincji Wniebowzięcia NMP.
12.3o Za ++ rodziców Frydę i Bronisława Kaczmarek.
14.oo W int. Józefa i Janiny Niemiec z ok. rocz. śl. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
16.3o Za ++ Elżbietę Stachowiak, rodziców Bertę i Józefa Duży, Ritę Zioło.
18.3o Za ++ Krystynę Wilk i jej rodziców.
20.oo Za + Romanę Jochemczyk.

CZWARTEK – 16 sierpnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Edwarda i Alfreda Srzałak, Annę i Antoniego Witecki, dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
7.3o Za + Janinę Popiel.
8.oo Do Opatrz. Bożej za wstaw. MB w int. Mirosławy i Tomasza z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Św.
9.oo W int. Ewy Pasierbińskiej z prośbą o błog. Boże i zdrowie
12.oo W intencjach polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II
18.3o Za + Piotra Grządziel.
18.3o Za + mamę Marię Rzeźniczek w 30 dniu po śm.

PIĄTEK – 17 sierpnia 2018 r. – Uroczystość św. Jacka, prezbitera.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ Zofię i Stanisława, ++ z rodziny.
7.3o Za + Kazimierza Pasierbińskiego.
8.oo Za + mamę Gertrudę w 3 rocz. śm.
9.oo Za + Annę Marię Krzywoń z domu Kosterka.
12.oo Za + Irenę Nowrot.
14.oo Ślub Rzym.: Joanna Basek – Piotr Górny.
18.3o Za + Joannę Czardyban w 1 rocz. śm. (int. od rodziny).
18.3o Za + mamę Stefanię Lelin w 5 rocz. śm., ++ z rodziny Bryniarskich.

SOBOTA – 18 sierpnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Anielę w 3 rocz. śm. i Konstantego Kolesnikow, Stanisława Lewickiego, Aleksandra Strykice.
6.45 Za ++ mamę Marię Witkowicz w 25 rocz. śm., ojca Antoniego, ojczyma Piotra.
7.3o Za ++ Annę i Jerzego Pastuszko, ++ z rodziny.
8.oo W int. Róży Sklorz z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
13.oo Ślub Rzym.: Marta Wieczorek – Sebastian Stępniak.
18.3o Za ++ Marię i Ludwika Mendrys, pokrewieństwo z obu stron.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 sierpnia 2018 r.

5.3o Za + matkę Marię.
6.3o Za + tatę Franciszka w 7 rocz. śm.
8.oo Za + Romanę Jochemczyk.
9.3o Za ++ Mirosława, Kazimierę i Henryka Małek.
10.3o GROTA: Za + Wacława Halemba w 1 rocz. śm. ++ z rodzin Halemba i Kempa.
11.oo W int. Józefa i Jadwigi Serwach z ok. 60 rocz. śl. oraz w int. syna , synowej, prawnuka, czterech wnuków, Weroniki i Anieli z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o W int. Magdaleny i Aleksandra Tarczońskich z ok. rocz. śl. oraz rocz. ur. Aleksandra z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
12.3o W int. parafian.
14.oo Chrzty.
16.3o Za ++ Marka Legień w 9 rocz. śm., rodziców z obu stron.
18.3o W int. Zofii Ratuszniak z ok. 85 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB. (TE DEUM)
20.oo Za + Romanę Jochemczyk.