Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

17 – 24 czerwca 2018 r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 czerwca 2018 r.

5.3o Za ++ Wandę i Zofię Zabiełło ++ z rodzin Zarembów.

6.3o W int. Aleksandry  Ożarowskiej z ok. urodzin z podz. za dar życia z prośbą o zdrowie, Boże Bł. i opiekę MB.

8.oo Za + Mariana Kuczek ++ jego rodziców i brata.  

8.oo Za + Henryka Szkop (greg. 17)

9.3o W int. Krystyny i Henryka z ok. 35 rocz. śl. i 60 rocz. urodzin Henryka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.  

10.3o GROTA: Za ++ mamę, ojca, braci, męża Janusza ++ rodziców i krewnych.

11.oo W int. Jubilatów Prowincji WNMP w Panewnikach. 

12.3o W int. Małgorzaty i Józefa Wiąków.

12.3o W int. Barbary Hadwiczak z ok. 65 rocz. ur. z podz. za otrzy. Łaski z prośbą o zdrowie i opiekę MB. 

14.oo Chrzty.

16.3o W int. parafian.

18.3o Za + Monikę i Józefa Grucza.

20.oo Do Opatrznośći Bożej  z ok. 30 rocz. śl. Danuty i Jerzego Adamczak z podz. za otrzy. łaski z prośbą o dalsze i opiekę MB.  

 

PONIEDZIAŁEK – 18 czerwca 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Zygmunta Wierzbickiego w 1 rocz. śm.

6.45 Za + Magdalenę Czakańską w 1 rocz. śm.

7.3o Za ++ męża Ludwika Wyciślik, córkę Irenę, wnuka i zięcia.

7.3o Za + Henryka Szkop (greg. 18)

8.oo Do NSPJ za wstaw. MB Fat. w int. Ireny Sputek z ok. 70 rocz. ur., męża i syna z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie.

9.oo       Za ++ rodziców Józefa i Annę Roj, ++ z pokrewieństwa.

12.oo W int. Michała i Sylwii z ok. 7 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie duszy i ciała, błog. Boże, opiekę MB i asystencję Ducha Św.

18.3o Zbiorowa za zmarłych.

18.3o Za + Jana Reszka w 1 rocz. śm., ++ rodziców Amalię i Witolda.

WTOREK – 19 czerwca 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. osób Panu Bogu wiadomych z prośbą o łaskę przemiany serca i nawrócenie. 

6.45 Za ++ Józefa Bula, rodziców z obu stron i krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

7.3o Za + Mariana Kolanko.

7.3o Za + Henryka Szkop (greg. 19)

8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.

9.oo Za + Anastazję Rogulską we wspomnienie ur.

12.oo Za + męża Romana Soś.

18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 20 czerwca 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. osób Panu Bogu wiadomych z prośbą o łaskę przemiany serca i nawrócenie. 

6.45 W int. ks. Krzysztofa.

7.3o Za + Wandę Kolanko.

7.3o Za + Henryka Szkop (greg. 20)

8.oo Zbiorowa za zmarłych.

9.oo Za ++ Beatę Pacyna w 5 rocz. śm., Marię i Jana Czapik, Agnieszkę i Michała Pacyna, ++ z rodziny.

12.oo Za ++ Jana i Alfredę Krochmal.

18.3o     Za ++ Jana Lucyga, rodziców i teściów.

18.3o Za + Urszulę Czardybon w rocz. śm.

                    

CZWARTEK – 21 czerwca 2018 r. – Wspomnienie bł. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45 W int. osób Panu Bogu wiadomych z prośbą o łaskę przemiany serca i nawrócenie.  

7.3o Za + Władysława Kawalec.

7.3o Za + Henryka Szkop (greg. 21)

8.oo Za ++ Annę Gliwicką, męża Alfreda Gliwickiego.

9.oo Do Opatrz. Bożej za wstaw. MB i św. patronów w int. Sylwii z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, siły, opiekę MB i prowadzenie Ducha Św. 

12.oo Za + Dariusza Szymańskiego w 8 rocz. śm.

12.oo Za + Teresę Zubert w 30 dniu po śm. (int. od Antoniego Zubert).

18.3o W int. Barbary, Angeliki, Mai i Stanisława Kuchta z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

PIĄTEK – 22 czerwca 2018 r. –  Dzień powszedni. 

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45 W int. Wojciecha i Patrycji z prośbą o uratowanie małżeństwa. 

7.3o Za ++ rodziców Kamila i Mariana, braci Eugeniusza i Bronisława Słota.

7.3o Za + Henryka Szkop (greg. 22)

8.oo Za ++ Gertrudę, Martę, Józefa Jochemskich. 

8.oo Zakończenie roku szkolnego ( LO + Gimnazjum).

9.oo W int. Michała i Heleny Kawa, siostry Agnieszki, Katarzyny i Janiny, syna Zdzisława

12.oo Za ++ ojca Antoniego w rocz. śm., mamę Wiktorię, dziadków z obu stron.

14.oo Ślub Rzym.: Daria Józefczak – Michał Lis.

15.oo Ślub Rzym.: Aleksandra Kazibut – Dawid Pietrzyk.

17.oo Zakończenie roku szkolnego ( Szkoła Podstawowa ).

18.3o Za ++ rodziców Irenę i Wilhelma Hantke, ++ z rodziny Hantke i Broda.

18.3o Za ++ Gertrudę i Witolda Zięba.

SOBOTA – 23 czerwca 2018 r. – Dzień powszedni. 

6.oo W int. Krystyny Dolesin z ok. 85 rocz. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

6.45 Za + o. Jozafata Nowaka.

7.3o W int. Laury Śmigiel z podz. za szczęśliwy przebieg operacji.

7.3o Za + Henryka Szkop (greg. 23)

8.oo W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

9.oo Zbiorowa za żyjących.

10.oo Zakończenie Roku Akademickiego (WSD).

13.oo Ślub Rzym.: Klaudia Sachlod – Nikodem Michalski. 

14.oo Ślub Rzym.: Karina Kozłowska – Marcin Nowak.

18.3o Za + Katarzynę Zydroń, ++ z rodziny.

18.3o Za ++ Zofię, Teofila Janickich, Wiesławę, Klaudiusza Kowalczyków. 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 czerwca 2018 r. – 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA.

5.3o Za ++ Jacka Strzopa w 15 rocz. śm., Małgorzatę Strzopa. 

6.3o Za ++ Marię Lackstain, Bertę Müller, Tadeusza Machnik, ++ z pokrewieństwa.

8.oo Za + Antoninę i Władysława Malik w rocz. śm.

8.oo Za + Ewę Śliwiok w 30 dni po śm.

8.oo Za + Henryka Szkop (greg. 24)

9.3o Za ++ Czesława Mrowiec w 8 rocz. śm., rodziców Anielę i Pawła, brata Henryka.

10.3o GROTA: Za ++ rodziców Aleksandra i Władysławę Murzańskich, brata Adama.

11.oo Za ++ Jana i Cecylię Ligenza. 

12.3o W int. Danuty i Jana Pytel z ok. 60 rocz. ur. oraz dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę św. Józefa.

14.oo Roczki.

16.3o Za + Henryka Szulc w 10 rocz. śm.

18.3o W int. parafian.

20.oo Za ++ Krystynę Wilk i jej rodziców.