Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

2 – 9 luty 2020

NIEDZIELA – 2 lutego 2020 r. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.

5.3o W int. Jakuba z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
6.3o W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.
8.oo W int. Marii z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB.
8.oo Za + Łucję Łosoń (greg. 3)
9.3o Za + Zdzisława Hofman w 4 rocz. śm.
11.oo Za ++ Martę Kołcz w 6 rocz. śm., Józefa Kołcz i rodziców z obu stron.
11.oo Za + Marię Duduś (greg. 3)
12.3o Za ++ męża Antoniego Pająka w 1 rocz. śm., brata Eugeniusza Pająka, rodziców Różę, Alfreda Pająk, Marka Pietyra.
12.3o Za + Mariana Pasierba (int. od córki Anny Pasierb i Zespołu Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej UCK Ligota)
14.oo Chrzty.
16.3o Za + Zofię Jasińską w 1 rocz. śm. (int. od dzieci z rodziną)
18.3o W int. Anny Kobiela z ok. 25 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże.
20.oo W int. parafian.

PONIEDZIAŁEK – 3 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Do Mił. Bożego za wstaw. św. Franciszka i św. Klary w int. Agaty i Ireneusza z prośbą o przebłaganie za grzechy, uzdrowienie z ranień grzechowych, łaskę czystej miłości, wierność woli Bożej i uzdrowienie fizyczne.
6.45 Za + o. Jozafata Nowaka.
7.3o Za ++ Ingę Rak, rodziców i teściów.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 4)
8.oo Za + Wandę Kolanko.
9.oo W int. Ilony i Józefa z ok. 45 rocz. śl. oraz 70 rocz. ur. Józefa z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 4)
12.oo Za ++ Ludwika i Władysławę Gawrychowskich, Jadwigę, Irenę, Jana, Walentego Serafińskich.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 4 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy Krzysztofa, Magdaleny i Michała.
6.45 W int. Pawła z prośbą o umocnienie wiary oraz uzdrowienie ciała i duszy.
7.3o Za ++ syna Bogdana w 10 rocz. śm., męża Edwarda, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 5)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za ++ Helenę Łapińską w 27 rocz. śm., męża Józefa, synów Wiesława i Stanisława, bratową Janinę.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 5)
12.oo Za + Dorotę Langner.
18.3o Zbiorowa za żywych.

ŚRODA – 5 lutego 2020 r. – Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.

6.oo W int. Panu Bogu wiadomej.
6.45 Za ++ syna Wojciecha Wojciechowskiego w 19 rocz. śm., rodziców z obu stron.
7.3o Za + Małgorzatę Kordoń w dniu ur.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 6)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo W int. Marii Hartman z ok. ur. oraz całej rodziny z prośbą o łaskę zdrowia i błog. Boże.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 6)
12.oo W int. Jakuba z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
18.3o W int. Ewy Lubina z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
18.3o W int. Andrzeja z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

CZWARTEK – 6 lutego 2020 r. – Wspomnienie św. męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Do NSPJ za wstaw. Niepo. Serca Maryi w int. Agaty i Marka z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
7.3o Za + ks. Edwarda Gorczatego.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 7)
8.oo W int. Anny Słoniewskiej z prośbą o dar zdrowia.
9.oo W int. pewnego kapłana z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 7)
12.oo Za + Wiesława Trześniewskiego.
17.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.3o W int. misjonarzy.

PIĄTEK – 7 lutego 2020 r. – Wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ Jana, Różę Gruszka, syna Henryka.
7.3o W int. Marii Szygulskiej z ok. ur. z podz. za zdrowie z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 8)
8.oo W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
9.oo W int. Janiny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 8)
12.oo Za + Antoniego Musiał (int. od śląskich ortodontów)
18.oo BIERZMOWANIE
18.oo Za + Ignacego Dybich w 30 dniu po śm.
18.oo W int. młodzieży.

SOBOTA – 8 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. Teresy i Janusza Bartoszek oraz ich synów z prośbą o błog. Boże.
6.45 W int. rodziny Kaczmarczyk i Wójcik z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zgodę.
7.3o Za ++ Helenę, Rafała Kołodziej, Franciszka Sędziak.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 9)
8.oo Za ++ Bogumiłę Wiesner w 5 rocz. śm., rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 9)
13.oo ŚLUB RZYM.: Anna Hajduk – Michał Więckowicz.
18.3o Za ++ Dominika i Olgę Myśliwiec, ++ z rodziny.

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 lutego 2020 r.

5.3o W int. parafian.
6.3o W int. Łukasza Machnik z ok. 40 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
8.oo W int. Ewy Kluczewskiej i jej rodziny z prośbą o błog. Boże.
8.oo Za + Łucję Łosoń (greg. 10)
9.3o Za ++ Antoniego Nawrat w 2 rocz. śm., pokrewieństwo z obu stron.
11.oo Za ++ Krzysztofa Przemyka w 10 rocz. śm., Irenę, Stanisława Kempskich.
11.oo Za + Marię Duduś (greg. 10)
12.3o W int. Katarzyny Lukosz z ok. 50 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
14.oo Roczki.
16.3o Do Opatrz. Bożej w int. Ewy Słaby z ok. 35 rocz. ur., jej męża i dzieci z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
18.3o Za ++ Janinę, Juliana, Tomasza Kopciałów.
20.oo Za + Mariannę Wójcik w 1 rocz. śm., ++ z rodziny.