Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

23 luty – 1 marzec 2020 r.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 lutego 2020 r.

5.3o Za ++ Jana Okruta w 6 rocz. śm., żonę Janinę, rodziców i krewnych z obu stron.
6.3o Za ++ Zofię, Julię i Jana Peca.
8.oo W int. parafian.
8.oo Za + Łucję Łosoń (greg. 24)
9.3o Za ++ rodziców Leokadię i Zygmunta Dubiel, siostrę Grażynę Pawełczyk.
11.oo Za ++ Jerzego, Hildegardę i Bernarda Kozubek.
11.oo Za + Marię Duduś (greg. 24)
12.3o Za + Gerarda Świerkot w 1 rocz. śm.
14.oo Roczki.
16.3o Za ++ Helenę, Mieczysława, syna Romana, córkę Barbarę, ++ z rodziny Lewyk.
18.3o Za ++ rodziców Elfrydę Kwilosz w 3 rocz. śm., Józefa Kwilosz w 29 rocz. śm.
20.oo Za + Jerzego Staroń w 4 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 24 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ rodziców Magdalenę i Karola.
6.45 Za + Adriana, ++ z rodziny.
7.3o Za + Jana Banaś.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 25)
8.oo W int. Kazimierza z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji.
9.oo Za ++ rodziców Józefa i Marcjannę, rodzeństwo Stanisława i Halinę.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 25)
12.oo Za ++ Jana Kozickiego w 33 rocz. śm. oraz rodziców.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 25 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Felicję i Rajmunda Przybyła, ++ z pokrewieństwa.
6.45 Do Opatrz. Bożej w int. rodziny Spyra z podz. za otrzymane łaski oraz w int. córki Barbary z rodziną z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.
7.3o Za ++ Mariana i Józefa Szczudło.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 26)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo W int. Danuty, Zdzisława Dziwak, dzieci oraz wnuków z prośbą o zdrowie. błog. Boże oraz wzmocnienie wiary.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 26)
12.oo Za ++ Bronisławę, Jana i Anielę Urbańskich.
18.3o Zbiorowa za żywych.

ŚRODA POPIELCOWA– 26lutego 2020 r.

6.oo Za ++ Sylwię Korczak, Mariannę, Piotra Latacz, Wandę, Henryka Bartos, ++ z rodziny z obu stron.
6.45 W int. Gabrieli Kołodziej z prośbą o błog. Boże.
7.3o Za + Mirosławę Kwiecień- Kożuch
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 27)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo W int. Rodziny Radia Maryja.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 27)
12.oo Za + Janinę Stanko w 5 rocz. śm.
17.oo Za ++ Anielę Radziejewską w 5 rocz. śm., Jadwigę Jeremicz w 10 rocz. śm., Andrzeja Jeremicz w 1 rocz. śm.
18.3o Za + Krystynę Bojdy w 5 rocz. śm.
20.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 27 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za + Małgorzatę Proch w 2 rocz. śm.
7.3o Za + Eugeniusza Lukosz w 23 rocz. śm.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 28)
8.oo W int. Pawła z ok. 84 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
9.oo Za + Zdzisławę Zagórską w 9 rocz. śm.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 28)
12.oo Za + Krystynę Bojdy w 5 rocz. śm.
18.3o Za ++ Helenę Kula w 5 rocz. śm., męża, ojca i pokrewieństwo
18.3o Za ++ Konrada Nokielskiego, Henryka Farbowskiego, Wiktorię Liszka, ++ z rodziny.

PIĄTEK – 28 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ Wiktorię i Jana Korczyńskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
7.3o Za ++ Romana i Rozalię Szczyrba, ++ synów i rodziców.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 29)
8.oo Za ++ Łucję i Aleksandra Badura, ++ z rodziny.
9.oo W int. Tomasza i Anny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i dary Ducha Św.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 29)
12.oo Za + Jadwigę Papała w 17 rocz. śm.
18.3o Za + mamę Kamilę Kawala.

SOBOTA – 29 lutego 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. Elżbiety Chrobok z prośbą o zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski.
6.45 W int. rodziny Derechowski z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB.
7.3o Za + Zbigniewa Lasota.
7.3o Za + Łucję Łosoń (greg. 30)
8.oo Do Opatrz. Bożej w int. Ireny z prośbą o błog. Boże i zdrowie.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo Za + Marię Duduś (greg. 30)
18.3o Za ++ Anielę Rusin w 12 rocz. śm., męża Józefa i syna Józefa.
18.3o Za + Marię Olma w 30 dniu po śm.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 marca 2020 r.

5.3o Fundacyjna za zmarłych.
6.3o W int. siostry Hanny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże.
8.oo W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.
8.oo Za + (greg. 1)
9.3o W int. parafian.
11.oo Za + Jana Miłek w 2 rocz. śm.
11.oo Za + (greg. 1)
11.oo Za + Wacława Sekitę w 3 rocz. śm.
12.3o Za + Zofię Jurgielewicz w 1 rocz. śm.
12.30 Za + Piotra Wieczorek.
14.oo Chrzty.
16.3o Za + Kazimierza Myśliwiec, ++ z rodziny.
18.3o Za + Jerzego Lipa.
20.oo Za + męża Roberta Borowieckiego.