Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

3-9 lutego 2019

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 lutego 2019 r.

5.3o W int. Laury Sroka z prośbą o zdanie matury.
6.3o W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.
8.oo W int. Krystyny i Eugeniusza z ok. 50 rocz. śl. oraz całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB (TE DEUM).
8.oo Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 4)
9.3o Za ++ Alfreda w 30 rocz. śm., rodziców Wiktorię i Antoniego Mildner.
11.oo W int. Agnieszki Szmit z ok. 38 rocz. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o W int. Katarzyny z ok. 25 rocz. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
14.oo Chrzty.
16.3o W int. parafian.
18.3o Za + Pelagię Lipa, ++ z rodziny.
20.oo Za ++ Kazimierza Stroncik w 2 rocz. śm., Krzysztofa Stroncik w 6 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 4 lutego 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Romualda Partyka.
6.45 W int. Kamila, Kamili, Antoniny i Zofii Guga z prośbą o błog. Boże, miłość, pokój i zdrowie.
7.3o Za + Magdalenę Sarnowską w 30 dniu po śm.
7.3o Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 5)
8.oo Za + Marię Gubernat (int. od rodziny Gubernatów z Kowalowej).
9.oo Za ++ Helenę w 26 rocz. śm., męża Józefa, syna Wiesława i Stanisława, synową Janinę.
12.oo Za + Jana Koszelskiego.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 5 lutego 2019 r. – Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.

6.oo Za + Romualda Partyka.
6.45 Za ++ siostrę Erazmę, brata Symeona Blacha, brata Iwo Ichtelicht.
7.3o Za ++ Rajmunda, Adolfa i Józefa Stolorz, rodziców.
7.3o Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 6)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za ++ Agatę i Eryka Zientek, Joannę Badura, Jana Weszka.
12.oo Za ++ Bronisławę i Jana Urbańskich.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 6 lutego 2019 r. – Wspomnienie świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy.

6.oo Za + Romualda Partyka.
6.45 Za ++ Teresę Bielicką, Stanisławę Ścibor, Rozalię, Annę i Józefa Butor.
7.3o W int. Joanny z prośbą o zdrowie, błog. Boże oraz opiekę MB Pocieszycielki.
7.3o Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 7)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo Za + Marię Gubernat (int. od rodziny Olesiów).
12.oo Za + Elżbietę Danisz (int. od koleżanek).
18.3o Za + Stanisławę Babiarz (int. od sąsiadów).
18.3o Za + mamę Felicję Koczy w 30 dniu po śm.

CZWARTEK – 7 lutego 2019 r. – Wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy.

6.00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 W int. Teresy i Janusza Bartoszek z prośbą o błog. Boże.
7.3o Za + Wandę Kolanko.
7.3o Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 8)
8.oo W int. Krystyny z prośbą o zdrowie, spokój w rodzinie oraz przezwyciężenie wszystkich trudności.
9.oo Za wstaw. MBNP z prośbą o dary Ducha Św. w int. pewnego kapłana.
12.oo Za ++ Jana Marka w 30 rocz. śm., żonę Annę.
17.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.3o W int. misjonarzy.

PIĄTEK – 8 lutego 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Szymona i Dagmary z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
7.3o Za ++ Janinę, Władysława Spyrka.
7.3o Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 9)
8.oo Za ++ Dominika i Olgę Myśliwiec ++ z rodziny.
9.oo W int. Ewy i Longina z ok. 50 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz opiekę MB.
12.oo Za + Wojciecha Woźniak, ++ z rodziny z obu stron.
18.3o Za + Franciszka Sędziak.
18.3o Za + męża Karola w 30 dniu po śm. (int. od żony i córek z rodzinami).

SOBOTA – 9 lutego 2019 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego.

6.oo Za + Romualda Partyka.
6.45 Za ++ rodziców Joannę i Aleksandra Korczyńskich, brata Jacka.
7.3o Za + Jana Bura.
7.3o Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 10)
8.oo Za + Antoniego Nawrat w 1 rocz. śm.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo W int. Ilony i Jerzego Musioł z ok. 50 rocz. śl. oraz całej rodziny z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie.
12.oo W int. Mateusza Sewielskiego z ok. 1 rocz. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża.
15.oo Ślub Rzym.: Agnieszka Manowska – Tomasz Kamiński.
18.3o Za ++ Krzysztofa Przemyka w 9 rocz. śm., Irenę i Stanisława Kempskich.

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 lutego 2019 r.

5.3o Za + Barbarę Nogajczyk.
6.3o Za + Romualda Partyka.
8.oo Za ++ rodziców Janinę i Juliana Kopciałów, brata Tomasza.
8.oo Za + S.M. Asterię Lubojańską (greg. 11)
9.3o Za ++ rodziców Łucję i Edwarda Łątka, Cecylię i Emila Czyż.
11.oo Do Opatrz. Bożej za wstaw. św. Anioła Stróża w int. małżonków Anieli i Mariana z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie.
12.3o Za ++ Martę Kołcz w 5 rocz. śm., Józefa i Piotra Kołcz.
14.oo Roczki.
16.3o Za + Irenę Plonka.
18.3o W int. parafian.
20.oo W int. Aleksandry i Cezarego Bartmańskich z ok. 35 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.