Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

5 – 12 maja 2019

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5 maja 2019 r.

5.3o       Za + Anetę Bywalec w 6 rocz. śm. 

6.3o       W int. parafian.

8.oo       Za ++ mamę Jadwigę Jagieło, Ryszarda Kamińskiego, Jana i Wiktorię Martyna, ++ z rodziny.

8.oo       Za + Andrzeja Mańka (greg. 5)  

9.3o       Pierwsza Komunia Święta.

10.3o    GROTA: W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

11.oo     Za + żonę Elżbietę Mitoraj w 10 rocz. śm.

12.3o    W int. Magdaleny Migas z ok. 30 rocz. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

14.oo     Chrzty.

16.3o    Za ++ Marcina Styczyńskiego i Elżbietę Styczyńską w 5 rocz. śm.

18.3o    W int. o. Dydaka z ok. 10 rocz. święceń kapłańskich z podz. za otrzymane od Niebieskiego Ojca łaski, niech Wszechmogący Bóg nadal wspiera swą miłością, aby w swej prostocie, pokorze i służbie bliźniemu stawał się świętym kapłanem.

20.oo     Za + Halinę Krasiejko (int. od sąsiadów z ul. Zielonogórskiej 5 A- 11 A).

PONIEDZIAŁEK – 6 maja 2019 r. – Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

6.oo       Za + Marię Jankowską (int. od siostrzeńca Adama z rodziną).

6.45       Za ++ babcie i dziadków z rodzin Perzyński, Puz, Czakański, Pawelczyk, Wąsik.

7.3o       Za ++ rodziców Annę i Karola Kąkol, Henryka Czech.

7.3o       Za + Andrzeja Mańka (greg. 6)

8.oo       Za ++ Eugenię Szczepanek w 1 rocz. śm., Stanisława Szczepanek w 18 rocz. sm.

9.oo       Za ++ mamę Gertrudę Zemła w 30 rocz. śm. i we wspomnienie 100 rocz. ur. oraz ojca Józefa i brata Jerzego.

12.oo     Za ++ Urszulę i Dominika Krawczak.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 7 maja 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za + Marię Jankowską (int. od szwagra Feliksa).

6.45       Za ++ Martę i Romana Kaps, syna, córkę i pokrewieństwo.

7.3o       Msza św. ku czczi Boga Ojca.

7.3o       Za + Andrzeja Mańka (greg. 7)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

9.oo       Za wstaw. MB w int. Barbary i całej rodziny z prośbą o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św.

12.oo     Za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Księżyk.

18.3o    Za ++ Reginę Sonek, rodziców i pokrewieństwo.

18.3o    Za + Łucję Gładysz w 30 dniu po śm.

ŚRODA – 8 maja 2019 r. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.

6.oo       W int. Agnieszki z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże.

6.45       Za + Adelę Korczyńską.

7.3o       Za + Jerzego Kremer (int. od Czesława i Grażyny Grzyb).

7.3o       Za + Andrzeja Mańka (greg. 8)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

9.oo       Za + Elfrydę Zachlod.

12.oo     Za ++ Olgę i Dominika Myśliwiec, ++ z rodziny.

18.3o    Za + Alfreda Botór.

18.3o    Za + Elżbietę Łuczak w 30 dniu po śm. (int. od sąsiadów).

CZWARTEK – 9 maja 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45       Za + Jacka Wrodarczyka (int. od rodzin Frączek, Lipart, Pałków i Janusza Nowaka).

7.3o       W int. Elżbiety i Piotra z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę MB.

7.3o       Za + Andrzeja Mańka (greg. 9)

8.oo       Za ++ Teofilę i Feliksa Jaworskich, Irenę, Edwarda, Ryszarda Kurków, Urszulę Orlik.

9.oo       Za wstaw. MB z prośbą o dary Ducha Św. w int. pewnego kapłana.

12.oo     Za + Jana Bura.

18.3o    W int. Ryszarda Pastok z ok. ur., Angeliki, Dawida, Józefa, Genowefę Chołuj, Piotra, Zofię Wojas.

18.3o    W int. dobrodziejów misji.

PIĄTEK – 10 maja 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45       W int. Korneli Mrowiec z ok. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

7.3o       Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Florków.

7.3o       Za + Andrzeja Mańka (greg. 10)              

8.oo       Za + Krzysztofa Staniek w 2 rocz. śm.

9.oo       Za ++ rodziców Józefa, Marcjannę, brata Stanisława, siostrę Halinę, bratanicę Edytę.

12.oo     Za ++ Elżbietę i Ludwika Widera w rocz. śm.

14.oo     Ślub Rzym.: Wiktoria Oleś – Dominik Pozremski.

15.oo     Ślub Rzym.: Marlena Kierzek – Igor Janeczek.

18.3o    Za ++ Jerzego, Hildegardę, Dorotę, Piotra Kokot, Joannę Badura.

18.3o    Za + Elżbietę Łuczak w 30 dniu po śm.

SOBOTA – 11 maja 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za + Józefa Wierzyckiego.

6.45       W int. wnuczka Piotra Ożarowskiego z ok. 6 rocz. ur. i jego rodziców z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

7.3o       Za ++ rodziców Klarę w 5 rocz. śm. i Karola Panusz, rodziców z obu stron.

7.3o       Za + Andrzeja Mańka (greg. 11 )

8.oo       Do Opatrz. Bożej z prośbą o dary Ducha Św. w int. Neoprezbiterów WŚSD w Katowicach.

9.oo       Zbiorowa za żyjących.   

12.00    W intencji o. Alana z podziękowaniem za dar kapłaństwa w 24 rocznicę święceń.

18.3o    Za + Andrzeja Piwowarskiego w 1 rocz. śm. (int. od żony i dzieci).

18.3o    Za + Krystynę Matuszak w 30 dniu po śm.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12 maja 2019 r.

5.3o       Za ++ Gabrielę Tkacz, męża Herberta, ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

6.3o       Za ++ rodziców Hilarię, Bernarda Leśnik.

8.oo       Za + Walburgę Kuczek w 30 dniu po śm.

8.oo       W int. parafian.

8.oo       Za + Andrzeja Mańka (greg. 12)

9.3o       Pierwsza Komunia Święta.

10.3o    GROTA: W int. Piotra Wróbel z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

11.oo     W int. Krzysztofa Filipowskiego z ok. 70 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB (TE DEUM)

12.3o    Za + Adolfa Furas we wspomnienie 100 rocz. ur.

14.oo     Roczki.

16.3o    Za + siostrę Zofię Abrachamczyk w 2 rocz. śm. (int. od współpracowników Salezjańskich).

18.3o    W int. Damiana Lipa z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.20.oo     Za ++ Wojciecha Kowalczuka i jego rodziców.