Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 10.12.2023 r. – 17.12.2023 r.

II NIEDZIELA ADWENTU – 10 grudnia 2023 r.

5.30     W int. Barbary z okazji ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

6.30     Za + Renatę Pisula.

8.00     Za +  Józefa Lamika.

8.00     Za + Jana Woźniakiewicza (greg. 10)

8.00     Za +  Małgorzatę Prentki (greg. 10)

9.30     W int. Marka z okazji 36 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże.

9.30     Za + Hildegardę Stokłosę  (greg. 10)

11.00   W int. Kornelii Radwańskiej z okazji 70 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże, opiekę MB i zdrowie (TE DEUM).

11.00   Za + Helenę Palus (greg. 10) (Msza w jęz. łacińskim)

12.30   Za + Macieja Tomczaka w 2  roczn. śm.

14.00   Roczki: Manuel Bak.

16.30   Za + Romana Piwowarczyka w roczn. śm. oraz ++ z rodzin Pilarczyk i Jaszewskich.

18.30   W int. rodzin Smorońskich i Rypel z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże.

20.00   Za ++ Jadwigę i Małgorzatę.

 

PONIEDZIAŁEK – 11 grudnia 2023 – Dzień powszedni

6.00     Za ++ z rodziny Patałuch.

6.45      Za ++ Stefanię i Franciszka Puz, ++ z rodziny.

7.30      W int. Julii z ok. 3 rocz. chrztu św. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i Anioła Stróża.

7.30      Za + Jana Woźniakiewicza  (greg. 11)

7.30      Za + Małgorzatę Prentki (greg. 11)

8.00     Za + Irenę Łuniewską.

8.00     Za + Hildegardę Stokłosę (greg. 11)                       

9.00     Za + Józefa Serwacha.

9.00     Za + Helenę Palus (greg. 11)  

12.00    Za + Mariana Langer, ++ z rodziny.

18.30    Roraty: Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 12 grudnia 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Za ++ z rodziny Gumulak.

6.45      W int. rodziny Rogosz z prośbą o błog. Boże.

7.30      Za ++ Joannę i Aleksandra Korczyńskich, brata Jacka.

7.30      Za + Jana Woźniakiewicza  (greg. 12)

7.30      Za + Małgorzatę Prentki (greg. 12)

8.00     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00     Za + Hildegardę Stokłosę (greg.12)                         

9.00     Za ++ Jadwigę, Stanisława, Jerzego Swadźba, ++ z rodziny.

9.00     Za + Helenę Palus (greg. 12)  

12.00   W int. ks. Jacka Niesyto z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże.

18.30   Roraty: Zbiorowa za żyjących.

  

ŚRODA – 13 grudnia 2023 r. – Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

6.00     Za ++ Henryka Palka w 20 rocz. śm., żonę Marię, Emilię Stolarek, ++ z rodziny z obu stron.

6.45      Za wstaw. MB w int. Łucji.

7.30      Za ++ Jadwigę i Franciszka Palowskich, Małgorzatę i Karola Kalisz, brata Bernarda i Edwarda Palowskich.

7.30      Za + Jana Woźniakiewicza  (greg. 13)

7.30      Za + Małgorzatę Prentki (greg. 13)

8.00     Zbiorowa za zmarłych.

8.00     Za + Hildegardę Stokłosę (greg. 13)                        

9.00     W int. Sebastiana Dragon i Eugeniusza Jamróz z prośbą o zdrowie.

9.00     Za + Helenę Palus (greg. 13)                  

12.00    Za ++ Marię i Franciszka Jeleśniańskich, Zofię i Wiktora Wiśniewskich, ++ z rodziny z obu stron.

18.30    Roraty: W int. syna Grzegorza z ok. 36 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Śi)w. i opiekę MB Fat.

 

CZWARTEK – 14 grudnia 2023 r.- Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera

6.00    Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli, klientów i dostawców Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30     Za + Małgorzatę Sojka.

7.30     Za + Jana Woźniakiewicza  (greg. 14)

7.30     Za + Małgorzatę Prentki (greg. 14)

8.00    Za + męża Czesława Czerniaka w 12 rocz. śm.

8.00    Za + Hildegardę Stokłosę (greg. 14)                        

9.00    Za + Jacka Korczyńskiego.

9.00    Za + Helenę Palus (greg. 14)  

12.00   Za + syna Dariusza we wspomnienie ur.

18.30   Roraty: Za + Reginę Sonek, ++ z rodziny.

 

PIĄTEK – 15 grudnia  2023 r. – Dzień powszedni

6.00    Za dusze czyśćcowe.

6.45     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30     W int. Elżbiety i Piotra z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB.

7.30     Za + Jana Woźniakiewicza  (greg. 15)

7.30     Za + Małgorzatę Prentki (greg. 15)

8.00    Za ++ rodziców Jana i Genowefę Gorzkowskich, Wiesława, Tadeusza, Jana, Henryka Gorzkowskich.

8.00    Za + Hildegardę Stokłosę (greg. 15)      

9.00    Za ++ Jadwigę i Józefa Larisz w rocz. śm.

9.00    Za + Helenę Palus (greg. 15)  

12.00  Za ++ rodziców Alojzego i Wiktorię Klimek, rodzeństwo oraz Antoniego.

18.30  Za ++ Stefana i Halinę Kisielak w 15 i w 5 rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron.

 

SOBOTA – 16 grudnia 2023 r.- Dzień powszedni

6.00   Za ++ z rodziny Woszczak.

6.45    Za + Irenę Łuniewską.

7.30    Za + Jerzego Miliczek w 1 rocz. śm.

7.30    Za + Jana Woźniakiewicza  (greg. 16)

7.30    Za + Małgorzatę Prentki (greg. 16)

8.00   W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

8.00   Za + Hildegardę Stokłosę (greg. 16)      

9.00   Zbiorowa za żyjących.

9.00   Za + Helenę Palus (greg. 16)  

12.00  W intencjach polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II

18.30   Za ++ rodziców Czesławę i Jana Rotkegel, dziadków z obu stron, teścia Wacława, Annę, Mirosławę, Andrzeja, Józefa.

 

III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE) – 17 grudnia 2023 r.

5.30    Za + Zygmunta Kafanka.

6.30   Za + Zenona Pałka w 2 rocz. śm.

8.00   Za + Gertrudę Pieczka.

8.00   Za + Jana Woźniakiewicza (greg. 17)

8.00   Za +  Małgorzatę Prentki (greg. 17)

9.30    Za ++ Marię i Emila Szmata.

9.30    Za + Hildegardę Stokłosę  (greg. 17)

11.00  Za ++ Bogumiłę Bujak, Gertrudę, Bronisławę, Romana Hadamiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00  Za + Helenę Palus (greg. 17) (Msza w jęz. łacińskim)

12.30  Za + Felicję Stuczyńską w 1 rocz. śm.

14.00  Chrzty.

16.30  Za + Krystynę Gaczek w 3 rocz. śm.

18.30  Za ++ Irenę Pilarską w 10 rocz. śm., rodziców z obu stron.

20.00  Za ++ Irenę i Stanisława Minkina.