Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 11.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 luty 2024 r.

5.30   W int. Mai z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie i pokój w rodzinie.

6.30  Za + Małgorzatę Płonkę we wsp. ur.

8.00  W int. chorych.

8.00   Za + Zbigniewa Semika  (greg. 13)

8.00   Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 13)

9.30   W int. Marty Kubiczek z okazji 7 roczn. ur. oraz rodzeństwa z prośbą o błog. Boże i opiekę Aniołów Stróżów.

9.30   Za + Urszulę Czogałę ( greg. 13)

11.00 W int. Parafian: z okazji 90 lecia powstania parafii.

11.00  Za + Krystynę Kołoczek.

11.00  Za + Marię Turczyńską (greg. 13) (Msza w jęz. polskim)

12.30  W int. Mateusza Broma z okazji 18 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i dary Ducha św.

14.00  Roczki

16.30  W int. Jolanty i Krzysztofa z okazji 40 roczn. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

18.30  W int. Katarzyny, dziecka i całej rodziny z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

20.00  Za + Pelagię Hadasik.

 

PONIEDZIAŁEK – 12 luty 2024 – Dzień powszedni

6.00  W int. Renaty z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

6.45   Za ++ Siostry Elżbietanki i dusze czyśćcowe.

7.30   W podz. za łaskę trzeźwości i rozwiązanie problemu w rodzinie Andrzeja.

7.30   Za + Zbigniewa Semika  (greg. 14)

7.30   Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 14)

8.00  Za ++ Krystynę, Jana i Mariana Kapuśniaków oraz ++ z rodzin Kapuśniak i Pasków.

8.00   Za + Urszulę Czogałę (greg. 14)                                 

9.00   W int. dziękczynnej za uzdrowienie relacji syna z matką z prośbą o błog. Boże.

9.00   Za + Marię Turczyńską (greg. 14)                       

12.00  Za ++ Mariana Sobulę i syna Mateusza.

18.30  Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 13 luty 2024 r. – Dzień powszedni

6.00   Za ++ Marię Palka w 29 roczn. śm., męża Henryka w 20 roczn. śm., siostrę Emilię Stolarek i Henryka (M) Kubicę.

6.45    W int. Piotra i Dominika o łaskę trzeźwości i zdrowie.

7.30    Za ++ rodziców i teściów Annę i Franciszka Ryt, synów Zygmunta, Józefa, Franciszka, Stanisława i synową Urszulę.

7.30    Za + Zbigniewa Semika  (greg. 15)

7.30    Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 15)

8.00   W int czcicieli św. Antoniego.

8.00   W int. papieża Franciszka

8.00   Za + Urszulę Czogałę  (greg. 15)                                

9.00   Za ++ Stefanię i Karola Bimczok, Barbarę i Kazimierza Kotrzewskich oraz Adama i Longina Bełkowskich.

9.00   Za +Marię Turczyńską  (greg. 15)                       

12.00  Za ++ Józefa i Helenę Herok + z rodzeństwa i brata Stanisława.

18.30  Zbiorowa za żyjących.

18.30  W int. Ilony i Przemysława Nowakowskich z okazji 25 roczn. ślubu z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalsze, błog. Boże i opiekę MB.

18.30  Za + o. Gracjana Szołtyska.

 

ŚRODA – 14 luty 2024 r. – Środa Popielcowa.

6.00   Za ++ rodziców i teściów Annę i Jana Kaptur, synów Jerzego i Zdzisława i synową Wiesławę.

6.45    W int. Marii i jej rodziny z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie.

7.30    Za ++ Mariana Sobulę i syna Mateusza.

7.30    Za + Zbigniewa Semika  (greg. 16)

7.30    Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 16)

8.00   Zbiorowa za zmarłych.

8.00   Za + Urszulę Czogałę (greg. 16)                                 

9.00   Za + Jerzego Furmanika w roczn. śm.

9.00   Za + Marię Turczyńską (greg. 16)                       

12.00  W int. Panu Bogu wiadomej.

17.00   Za + Helenę Mac-Ziebura w 10 roczn. śm.

18.30   W pewnej intencji.

20.00  Za + Danielę Pietrala

 

CZWARTEK – 15 luty 2024 r.- Dzień powszedni

6.00  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli, klientów i dostawców Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie..

6.45   W int. Anety i Sebastiana w roczn. ślubu z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

7.30   W int. Magdaleny i Rafała z prośbą o dar potomstwa i szczęśliwy wynik badań.

7.30   Za + Zbigniewa Semika  (greg.17)

7.30   Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 17)

8.00  Za + Antoniego Wystrychowskiego.

8.00  Za + Urszulę Czogałę  (greg.17)

9.00  Za ++ Jadwigę, Augustyna, Józefa Bule, Jadwigę i Adolfa Biela, Anielę, Józefa i Adama Ryguła.

9.00  Za + Marię Turczyńską (greg. 17)        

12.00  W int. Michała Pęckowskiego z okazji ur. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże, dary Ducha św., zdrowie na duszy i ciele i opiekę MB, św. Józefa, Aniołów, Archaniołów i świętych patronów.

18.30  W int. Barbary z okazji 75 roczn. ur. w podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze i opiekę MB.

18.30  Za + Karin Rosa w 30 dniu po śm.

 

PIĄTEK – 16 luty  2024 r. – Dzień powszedni

6.00  Za dusze czyśćcowe.

6.45   W int. rodziny Łach z prośbą o błog. Boże i dary Ducha św.

7.30   Za ++ Tomasza i Marię Matura.

7.30   Za + Zbigniewa Semika  (greg. 18)

7.30   Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 18)

8.00  Za + Antoniego Wystrychowskiego.

8.00  Za + Urszulę Czogałę (greg. 19)      

9.00  Za ++ rodziców Bronisławę i Ludwika Morcinek.

9.00  Za + Marię Turczyńską (greg.19)         

12.00  W int. polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II.

18.30   Za + Annę Kisielak w 5 roczn. śm. oraz ++ z rodziny.

 

SOBOTA – 17 luty  2024 r.- Dzień powszedni

6.00   Za ++Hildegardę i Władysława Pawlickich.

6.45    Za ++ Jadwigę i Jerzego Roter oraz + córkę Renatę.

7.30    W int. Renaty Wiora z okazji 94 roczn. ur. w podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze i opiekę MB.

7.30    Za + Zbigniewa Semika  (greg. 19)

7.30    Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 19)

8.00   W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

8.00   Za + Urszulę Czogałę (greg. 19)      

9.00    Zbiorowa za żyjących.

9.00    Za + Marię Turczyńską (greg. 19)        

12.00  Za ++ Renatę i Józefa Simka.

18.30  Za + Stanisławę Mistecką w 1 roczn. śm. oraz ++ z  rodziny.

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 luty 2024 r.

5.30   W int. Maji z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie i pokój w rodzinie.

6.30   Za + Marię Kozubek.

8.00   Za + Helenę w roczn. śm.

8.00   Za + Zbigniewa Semika  (greg. 20)

8.00   Za + Czesława (M) Wolnego (greg. 20)

9.30   Za ++ Józefa (M), Janinę, Jana i Jerzego Łapaj.

9.30   Za + Urszulę Czogałę ( greg. 20)

11.00  W int. o. Samuela z okazji imienin zakonnych.

11.00  Za ++ Gertrudę, Gerarda i Krystiana Falkus.

11.00  Za + Marię Turczyńską (greg. 20) (Msza w jęz. polskim)

12.30  Za + Teresę Stoma w 4 roczn. śm.

14.00  Chrzty

16.30   Za ++ Helenę i Ryszarda Gorajskich, Annę Brzezińską i rodziców z obu stron.

18.30   Za ++ rodziców Edwarda i Donatę Kawa.

20.00   W int. parafian.