Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 12.03.2023 r. – 19.03.2023 r.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 marca 2023 r.

5.30     W int. Zofii i Mariana z okazji 87 roczn. ur. int. dziękczynna do Miłosierdzia Bożego

6.30     Za ++ rodziców Joannę i Mieczysława Leńko.

8.00    Za + Jerzego Furmanik na pamiątkę urodzin.

8.00    Za + Erykę (K) Mateję (greg. 12)

8.00    Za + Józefa (M) Mateję (greg. 12)

9.30     Za ++ Anielę i Józefa Rusin oraz syna Józefa.

9.30     Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 12)       

11.00   Za + Edwarda w 3 roczn. śm. oraz ++ rodziców (MSZA ŚW. W JĘZ. ŁACIŃSKIM)

11.00   Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 12)

12.30   Za + Krystynę Zięba w 1 roczn. śm oraz + męża Włodzimierza.

14.00  Roczki: Gabriel Ciesielski, Mateusz Zymek, Gaja Cichoń.

16.30   Za + Józefa (M) Śledzikowskiego w 1 roczn. śm.

18.30   Za + Elżbietę Mendrys w roczn. śm.

20.00  Za + Kazimierza Sędzimir.

 

PONIEDZIAŁEK – 13 marca 2023 r. – Dzień powszedni – Dzień Fatimski

6.00     Za ++ Stanisława (M) i Monikę Bittner, syna Kryspina i ++ rodziców.

6.45     W int. Małgorzaty z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze.            

7.30     Za + Krystynę Orzechowską.

7.30     Za + Erykę (K) Mateję (greg. 13)

7.30     Za + Józefa (M) Mateję (greg. 13)

8.00    W int. papieża Franciszka.

8.00    Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 13)       

9.30    W int chorych i cierpiących.      

9.30    Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 13)

12.00  W int. dzieci i uczestników Dnia Fatimskiego.

18.30  Zbiorowa za zmarłych.

18.30  Za zmarłych polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.    

 

WTOREK – 14 marca 2023 r. – Dzień powszedni

6.00    Za + żonę Zofię, ++ rodziców i teściów.

6.45     W int. Marianny z okazji ur. w podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i błog. Boże.

7.30     Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Jesionek i syna Kazimierza.

7.30     Za + Erykę (K) Mateję (greg. 14)

7.30     Za + Józefa (M) Mateję (greg. 14)

8.00    W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00    Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 14)       

9.00    Za ++ Gertrudę i Teodora Golda i ++ z rodziny.

9.00    Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 14)

12.00  Za + Jacka Korczyńskiego, ++ rodziców z obu stron.

18.30  Zbiorowa za żyjących.

            

ŚRODA – 15 marca 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Za ++ Felicję i Rajmunda Przybyła ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

6.45      Za ++ z rodzin Pawlas i Piechota.

7.30      Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.

7.30      Za + Erykę (K) Mateję (greg. 15)

7.30      Za + Józefa (M) Mateję (greg. 15)

8.00     Zbiorowa za zmarłych.

8.00     Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 15)

9.00     Za + Mariana Sobulę.

9.00     Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 15)

12.00   W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy Elżbiety.

18.30   Za ++ rodziców Stanisławę (K) i Franciszka Talińskich i ++ pokrewieństwo z obu stron.

 

CZWARTEK – 16 marca 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      W int. s. Wandy z okazji ur. z prośbą o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski.

7.30      W int.  Renaty Wiora z okazji 93 roczn. ur. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

7.30      Za + Erykę (K) Mateję (greg. 16)

7.30      Za + Józefa (M) Mateję (greg. 16)

8.00     Za ++ Józefa Bulę, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00     Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 16)

9.00     Za + Aleksandrę Sobolewską.

9.00     Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 16)

12.00   W int. polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II.

18.30   W int. Beaty Mróz z okazji 50 roczn. śl. i całej rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

 

PIĄTEK – 17 marca 2023 r. – Dzień powszedni

6.00    Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45     Za + Jana Smaluch.

7.30     Za + mamę Janinę Mielczarek.

7.30     Za + Erykę (K) Mateję (greg. 17)

7.30     Za + Józefa (M) Mateję (greg. 17)

8.00    Za ++ Gustawa i Pawła.

8.00    Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 17)

9.00    Za ++ rodziców Teresę i Ludwika Kaizik.   

9.00    Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 17)

12.00  W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy Elżbiety.

18.30  Za + Eugeniusza Hajduk w 26 roczn. śm. i ++ z rodziny Hajduk.

 

SOBOTA – 18 marca 2023 r. – Dzień powszedni

6.00      Za + Jana Smaluch                                  

6.45     Za ++ Elżbietę i Jana Tyrała, ++ pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

7.30     Za + Horsta we wspomnienie urodzin.

7.30     Za + Erykę (K) Mateję (greg. 18)

7.30     Za + Józefa (M) Mateję (greg. 18)

8.00    W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

8.00    Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 18)

9.00    Zbiorowa za żyjących.

9.00    Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 18)

12.00  Za + Erwina Zgrzebniok.

18.30  Za + męża Jacka Kuc.

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE) – 19 marca 2023 r.

5.30     Za ++ Józefów z rodzin Napierała i Król oraz znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.

6.30     Za + Józefa (M) Peca.

8.00    Za ++ Cecylię i Tomasza Nosiadek.

8.00    Za + Erykę (K) Mateję (greg. 19)

8.00    Za + Józefa (M) Mateję (greg. 19)

9.30    Za ++ rodziców Władysława i Józefę Walków.

9.30    Za + Józefa (M) Chrobak (greg. 19)       

11.00  W int. Mateusza z okazji 15 roczn. ur. z podz za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MB i dary Ducha św.  (MSZA ŚW. W JĘZ. ŁACIŃSKIM)

11.00  Za + Józefa (M) Liszkę (greg. 19)

12.30  Za ++ Aleksandrę i Witolda Bługała, Jadwigę i Mariana Kubik.

14.00  Chrzty

16.30   Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.

18.30   Za + Dorotę Glenc w 6 roczn. śm.++ Jadwigę i Jerzego Klasik oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

20.00  W int. Szymona z okazji 18 roczn. ur. z prośbą o błog. Boże opiekę MB i dary Ducha św.