Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 13.03-20.03.2022 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13 marca 2022 r.

5.3o      Za + Agnieszkę Ochot w rocz. śm., ++ z rodzin Ochot, Musioł, Płonka.

6.3o      Za ++ męża Stanisława Anyszewskiego, rodziców Marię i Walentego Balickich, Izabelę i Jana Gąsior.

8.oo      W int. papieża Franciszka.

8.oo      Za + Józefa Nowaka (greg. 13)

8.oo       Za + Jana Hapetę (greg. 13)

9.3o      Za ++ Barbarę Piwowarską w 5 rocz. śm., Józefę Piwowarską w 6 rocz. śm.

9.3o      Za + Krystynę Wierę (greg. 13)

11.oo     W int. parafian.

11.oo     W int. Marianny Jakubowskiej z ok. 70 roczn. ur. z podz. za otrzy. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej

11.oo     Za+ Henryka Urbańczyka (greg. 13)

12.3o    Za ++ Edwarda Tausznik w 2 rocz. śm., rodziców Sabinę i Jerzego.

12.3o    Za ++ Danutę i Wacława Sekita w roczn. śm.

14.oo    Roczki: Michalina Świętek/Igor Ciurej.

16.3o    W int chorych i cierpiących.

18.3o    Za + Elżbietę Mendrys we wspomn. urodzin.

20.oo    Za ++ Tadeusza Bątkowskiego w 13 rocz. śm., Danielę Kuśmierz w 38 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 14 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Za + Kazimierza Dygoń we wsp. imenin.

6.45      Za ++ Stanisława i Monikę Bittner, syna Kryspina i ++ rodziców.

7.3o      Za ++ rodziców Małgorzatę i Jana Jesionek, syna Kazimierza.

7.3o      Za + Józefa Nowaka(greg. 14)

7.3o      Za + Jana Hapetę (greg. 14)

8.oo      Za ++ Anastazję Więcek w rocz. śm. Andrzeja Więcek oraz Henryka Piekarz.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 14)

9.oo      Za ++ Agatę i Eryka Zientek, Joannę Badura, Jana Weszka.

9.oo      Za + Henryka Urbańczyka (greg. 14)

12.oo    Za ++ Martę, Irenę, Henryka Klausa (Nazwisko), Erwina Soblik, Ridigera ++ z pokrewieństwa.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

18.3o    Za ++ polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

WTOREK – 15 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      W int. o.Natanaela z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i wytrwałość na dalsze lata posługi kapłańskiej na Białorusi.

6.45      W int. Marcjusza z ok ur. z podz. za otrzy. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie.

7.3o      Za + Urszulę Bezpalków.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 15)

7.3o      Za + Jana Hapetę (greg. 15)

8.oo      W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 15)

9.oo      Za ++ rodziców Stanisławę i Franciszka Falińskich.

9.oo      Za + Henryka Urbańczyka (greg. 15)   

12.oo    Za ++ męża Jana Król, + ojca, Kazimierza i Józefę Śliwa oraz Teofilę i Józefa Król.

18.3o    Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 16 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      O nawrócenie grzeszników i łaskę dobrej spowiedzi.

6.45      W int. dzieci i wnuków z prośbą o błog. Boże.

7.3o      Za wst. św. Jana Pawła II i św. o.Pio w int. rodziny Ewy i Franciszka Kafel z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 16)

7.3o       Za + Jana Hapetę (greg. 16)

8.oo      Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 16)

9.oo      Za + Stanisławę Świerkosz.

9.oo      Za + Henryka Urbańczyka (greg. 16)

12.oo    W int. polecanych za wst. św. Jana Pawła II.

18.3o    Za + Agnieszkę, Józefa, Henryka i Agnieszkę Pietrek.

CZWARTEK – 17 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      Do Miło. Bożego w int. Jolanty, Józefa i Wiesława z prośbą o przebłaganie za grzechy.

7.3o      Za wst. Matki Bożej w int. kapłanów.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 17)

7.3o       Za + Jana Hapetę (greg. 17)

8.oo      Za + Zygmunta Ziob.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 17)

9.oo      Za ++ Zbigniewa Morawskiego, Pelagię i Józefa, Marię i Edwarda Zieleniec i Tadeusza Skierskiego.

9.oo       Za + Henryka Urbańczyka (greg. 17)

12.oo    W int. Teresy, Piotra i Agnieszki z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i błog. Boże.

18.3o    Za + Antoniego Gołda.

PIĄTEK – 18 marca 2022 r. – Wsp. dodatkowe św. Salwatora z Horty

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za + Ernesta Muszalik, rodziców Alojzego i Emilię.

7.3o      W int. mamy Heleny Dabioch z ok ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 18)

7.3o      Za + Jana Hapetę (greg. 18)

8.oo       Za + Emilię Wojewoda w 10 rocz. śm. oraz ++ rodziców.

8.oo      Za + Gertrudę Falkus w 30 dni po śm. oraz + Gerarda Falkus, rodziców Katarzynę i Franciszka Dąbrowskich.

8.oo      Za +  Krystynę Wierę (greg. 18)

9.oo      Za + Włodzimierza Sokulskiego w 1 rocz. śm.

9.oo      Za + Henryka Urbańczyka (greg. 18)

12.oo    Za + Henryka i ++ rodziców.

18.3o    Za + Czesławę i Jana Rotkegel.

SOBOTA  – 19 marca 2022 r. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

6.oo      Za + Józefa Peca.

6.45      Za + Horsta we wsp. rocz. ur, oraz + Erwina w rocz. śm.

7.3o      Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 19)

7.3o      Za + Jana Hapetę (greg. 19)

8.oo      W int. FZŚ.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 19)

9.oo      Zbiorowa za żyjących.

9.oo       Za + Henryka Urbańczyka (greg. 19)

12.oo    Roczek: Konstancja Pieczarka.

18.3o    Za + Józefę Holon.

18.3o    Za + Rafała Smółka w 30 dni po śm.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 20 marca 2022 r.

5.3o      Za + mamę Marię Bialik.

6.3o      Za + Aleksandrę Dyrała.

8.oo      Za + Janusza Bakonyi w 1 rocz. śm.

8.oo      Za + Józefa Nowaka (greg. 20)

8.oo       Za + Jana Hapetę (greg. 20)

9.3o      W int. Adrianny, Anny i Joanny Łapaj z prośbą o zdrowie, pokój w rodzinie i błog. Boże.

9.3o      Za + Krystynę Wierę (greg. 20)

11.oo    W int. Waldemara i Elżbiety Dąbrowskich z ok 40 rocz. ślubu z podz. za otrzy. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej [Te Deum].

11.oo     Za+ Henryka Urbańczyka (greg. 20)

12.3o    W int. Parafian.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za ++ Cecylię i Tomasza Nosiadek.

18.3o    Za + Jadwigę Młudzik.

20.oo    Za + Michała Mleczarek.