Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 14.04.2024 r. – 21.04.2024 r.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 kwietnia 2024 r.

5.30    W int. parafian.

6.30    Za ++ dziadków Stefanię i Urbana Janosz, Annę i Franciszka Opołka.

8.00    Za + babcię Marię Lackstein, Bertę Miller we wsp. ur., Jadwigę i Tadeusza Machników i ++ z rodziny.

8.00    Za + Andrzeja Pałysa  (greg.14)

8.00    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 14)

9.30    W int. Tymoteusza i Wojciecha z okazji ur. oraz rodziny Chromik z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i zdrowie i opiekę MB.

9.30    Za + Józefa (m) Urbańczyka  ( greg. 14).

11.00  W int. Henryka (m) Nawrat z okazji 90 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i zdrowie oraz dla rodziny.

11.00  Za + Urszulę Kasperek (greg. 14) (Msza w jęz. łacińskim)

12.30   W int. Devida z okazji ur. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

14.00   Roczki.

16.30   Za + Bolesława Jakubasika  w 5 roczn. śm.

18.30   W int. Jakuba z okazji 18 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i dary Ducha św. oraz w int. Jarosława z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

20.00   Za + Ryszarda Babiarza w 24 roczn. śm.

 

PONIEDZIAŁEK – 15 kwietnia 2024r. – Dzień powszedni

6.00   Za + Emila Wilczega  oraz ++ rodziców i teściów.

6.45    Za ++ Wiktorię i Jana Korczyńskich i pokrew. z obu stron.

7.30    Za + Jacka Korczyńskiego.

7.30    Za + Andrzeja Pałysa  (greg. 15)

7.30    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 15)

8.00   Za + Bronisławę Galas w roczn. śm.

8.00   Za + Józefa(M) Urbańczyka  (greg. 15)                                   

9.00   Za ++ Irenę i Zbigniewa Dylewskich i Helenę Dziarkowską.

9.00   Za + Urszulę Kasperek  (greg. 15)                       

12.00  Za ++ ojca Stanisława w roczn. śm. i we wsp. ur, matkę Franciszkę, siostrę Krystynę, szwagra Stanisława, brata Wincentego, bratową Urszulę, teściów Alojzego i Jadwigę i ++ z pokrew.

18.30   Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 16 kwietnia 2024 r. – Dzień powszedni

6.00   Za ++ Katarzynę Ulczok i dusze czyśćcowe.         

6.45    W int. Małgorzaty i Andrzeja z okazji roczn. śl. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze i błog. Boże dla całej rodziny.

7.30    Za ++ Zofię i Stanisława Miarków.

7.30    Za + Andrzeja Pałysa  (greg. 16)

7.30    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 16)

8.00   W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00   Za + Józefa(M) Urbańczyka  (greg. 16)                                   

9.00   Za ++ syna Jarosława Kaczmarczyka, męża Marcina, brata Ryszarda i ++ rodziców.

9.00   Za + Urszulę Kasperek  (greg. 16)                       

12.00  W int. polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II.

18.30   Zbiorowa za żyjących.  

 

ŚRODA – 17 kwietnia 2024 r. – Dzień powszedni

6.00   Za + Cecylię Opołkę.

6.45    Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30    Za ++ Władysława (m) Szmyt, żonę, rodziców i wnuka Jacka.

7.30    Za + Andrzeja Pałysa  (greg. 17)

7.30    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 17)

8.00   Zbiorowa za zmarłych.

8.00   Za + Józefa Urbańczyka (greg. 17)                           

9.00   W int. dziękczynnej od Urszuli  w podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze.

9.00   Za + Urszulę Kasperek (greg. 17)                        

12.00  Za ++ Elżbietę i Leona Malcherków i ++ rodziny.

18.30  Za + Marcina Szylara w 1 roczn. śm.

 

CZWARTEK – 18 kwietnia 2024 r. – Dzień powszedni

6.00   Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli, klientów i dostawców Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45    Za + Kazimierza Smętka.

7.30    W int. Filipa z ok. 12 roczn. ur. z prośbą o potrzebne łaski i dla całej rodziny.

7.30    Za + Andrzeja Pałysa  (greg. 18)

7.30    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 18)

8.00   W int. Radosława z prośbą o dary Ducha św. i łaskę zdrowia.

8.00   Za + Józefa Urbańczyka (greg. 18)                           

9.00   Za ++  Joannę i Pawła  Skorupka.

9.00   Za + Urszulę Kasperek (greg. 18)                        

12.00  Za + męża Józefa Śmigiel w 6 roczn. śm.

18.30  Za ++ Andrzeja i Marcina Kuźnik.

 

PIĄTEK – 19 kwietnia 2024 r. – Dzień powszedni

6.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45   W int. Alicji i Stanisława Małków oraz dzieci Szymona i Sabinę z rodzinami dziękując za otrzymane łaski i prośbą o dalsze.

7.30   Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.

7.30   Za + Andrzeja Pałysa  (greg. 19)

7.30   Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 19)

8.00  Za + Danutę Rożek w 19 roczn. śm.

8.00  Za + Józefa Urbańczyka (greg. 19)                           

9.00  Za ++ Anielę Olak w 4 roczn. śm., Jana Olak w 10 roczn. śm. i Radosława Nowak w 30 roczn. śm.

9.00  Za + Urszulę Kasperek (greg. 19)                        

12.00  Za ++ z rodziny.

18.30  Za ++ Józefa Panka, Juliannę, Stanisława i Andrzeja.

18.30  Za + Patryka Kaszuba w 30 dniu po śm.

 

SOBOTA – 20 kwietnia 2024 r. – Dzień powszedni

6.00    Za + Tadeusza Teodorczyka  we wsp. ur.

6.45    W int. ks. Krzysztofa z okazji ur.

7.30    Za ++ Janinę i Władysława Spyrka.

7.30    Za + Andrzeja Pałysa  (greg. 20)

7.30    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 20)

8.00   W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

8.00   Za + Józefa Urbańczyka (greg. 20)                           

9.00   Zbiorowa za żyjących.

9.00   Za + Urszulę Kasperek (greg. 20)                        

12.00  Za + Ludwika Chlebickiego w 4 roczn. śm.

13.00  Ślub Rzym.: Sandra Sobotka – Damian Zachara

14.00  W int. Danuty i Henryka Kolon z ok. 50r. ślubu.

18.30  Za ++ rodziców Stefanię i Józefa oraz brata Piotra.

18.30  Za + Dorotę Wypiór w 30 dniu po śm.

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 kwietnia 2024 r.

5.30    Za ++ Walerego Dudka, Florentynę i Franciszka Chłopek, Henrykę, Jana, Mieczysława, Tadeusza Niebudek, Bolesława Wojciechowskiego, Justynę Jaros, Antoniego Markowskiego, Stanisława Szweda oraz ++ z rodzin Dudek, Niebudek i Chłopek.

6.30    W int. parafian.

8.00    Za ++ Helenę i Józefa Synowiec, Urszulę Pietrek, Bronisławę, Gertrudę i Romana Hadamiec.

8.00    Za + Andrzeja Pałysa  (greg.21)

8.00    Za + Franciszka (m) Sabudę (greg. 21)

9.30    Za ++ Joannę i Aleksandra Korczyńskich i brata Jacka.

9.30    Za + Józefa (m) Urbańczyka  ( greg. 21).

11.00  W int. br. Konrada z okazji imienin zakonnych.

11.00   W int. br. Wojciecha z okazji imienin zakonnych.

11.00   Za + Urszulę Kasperek (greg. 21) (Msza w jęz. polskim)

12.30   W int. Renaty Górskiej z okazji 60 roczn. ur.

14.00  Chrzty

16.30   Za ++ Henrykę Gądek w 3 roczn. śm i Józefa Gądek.

18.30   Za + Kazimierza Dygoń w roczn. śm. i we wsp. ur.

20.00   Za ++ Zdzisława (m) Kosowskiego, Tadeusza Złoteckiego, Krystynę Belek i Jadwigę Szczerba.