Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 19.11.2023 r. – 26.11.2023 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 listopada 2023 r.

5.30    Za + Renatę Król.

6.30    Za + o. Tycjana Zgraję OFM.

8.00    Za ++ Hildegardę i Józefa Ploch oraz ++ rodzicó1)w z obu stron.

8.00    Za + Zofię Babińską (greg. 19)

8.00    Za + Mariana Zagałę (greg. 19)

9.30    W int. dzieci Liliany, Michała i Franciszka, dziękując Bogu za dar rodzicielstwa z prośbą o błog. Boże i wzrost w łasce przy Bogu.

9.30    Za + Bogdana Lorka (greg. 19)

11.00  Za ++ Barbarę Zahorską- Markiewicz i Andrzeja Markiewicza.

11.00  Za + Jadwigę Biela (greg. 19) (Msza w jęz. łacińskim)

11.00  W int. ks. Laszlo Remenyik (do Dworu Nieb. 19)

12.30  W int. Anny Lukosz z okazji 90 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze.

14.00  Chrzty.

16.30   W int. Ireny i Pawła w 50 roczn. ślubu w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i błog. Boże.

18.30   W int. Elizy i Edyty z prośbą o powrót do zdrowia.

20.00   W int. Adama Heroka z okazji ur. z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dary Ducha św.

 

PONIEDZIAŁEK – 20 listopada 2023 – Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.00    Za + Andrzeja Baka.

6.45     Za + Jadwigę Perzyńską w roczn. śm. oraz ++ rodziców.

7.30     W int. Natalii Wasilenko z prośbą o błog. Boże i dary Ducha św.

7.30     Za + Zofię Babińską (greg. 20)

7.30     Za + Mariana Zagałę (greg. 20)

8.00    Za ++ Jacka i Piotra Kuc oraz Piotra Wieczorka.

8.00    Za + Bogdana Lorka (greg. 20)                                  

9.00    Za + Andrzeja Staszka.

9.00    Za + Jadwigę Biela (greg. 20) 

9.00    W int. ks. Laszlo Remenyik (Do Dworu Nieb. 20)        

12.00   Za ++ Alinę Zielińską w 3 roczn. śm., męża Józefa i syna Witolda.

18.30   Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 21 listopada 2023 r. – Wspomnienie Ofiarowania NMP

6.00     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za + Janusza Bakonyi.

7.30      W int. Ewy, Marianny, Bronisławy oraz rodziny Napierała w int. wynagradzającej NSPJ.

7.30      Za + Zofię Babińską (greg. 21)

7.30      Za + Mariana Zagałę (greg. 21)

8.00     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00     Za + Bogdana Lorka (greg. 21)                                 

9.00     Za ++ Piotra Rosa, rodziców, teściów, szwagrów i szwagierkę.

9.00     Za + Jadwigę Biela (greg. 21) 

9.00     W int. ks. Laszlo Remenyik (Do Dworu Nieb. 21)        

12.00   Za ++ rodziców Władysławę i Władysława Władyków w 14 i 26 roczn. śm.

18.30    W int. o. Tarsycjusza z ok. imienin zakonnych.

18.30    Za + Krystynę Roszer w 30 dniu po śmierci.

 

ŚRODA – 22 listopada2023 r. – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

6.00    Za konających grzeszników i łaski potrzebne dla ich zbawienia.

6.45     Za + Jacka Głownia.

7.30     W int. Panu Bogu wiadomej przez Niepok. Serce Maryi.

7.30     Za + Zofię Babińską (greg. 22)

7.30     Za + Mariana Zagałę (greg. 22)

8.00    Zbiorowa za zmarłych.

8.00    Za + Bogdana Lorka (greg. 22)                                 

9.00    Za ++ rodziców Eleonorę i Adolfa w 11 roczn. śm.

9.00    Za + Jadwigę Biela (greg. 22) 

9.00    W int. ks. Laszlo Remenyik (Do Dworu Nieb. 22)        

12.00   Za + Marię Ogaza w 1 roczn. śm.

18.30   W int. Marka z ok. 70 roczn. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

 

CZWARTEK – 23 listopada 2023 r.- Dzień powszedni

6.00   Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45    Za konających grzeszników o potrzebne łaski do zbawienia.

7.30    Za ++rodziców Bernardę i Zygmunta oraz ++ z rodzin Koniecznych i Smużyńskich.

7.30    Za + Zofię Babińską (greg. 23)

7.30    Za + Mariana Zagałę (greg. 23)

8.00   W int. Jana Cyrnik z okazji 74 roczn. ur. w podz. za uratowanie życia od choroby z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia.

8.00    Za + Bogdana Lorka (greg. 23)                                  

9.00    Za ++ Stefanię i Karola Bimczok, Barbarę i Kazimierza Kostrzewskich oraz Adama i Longina Bełkowskich.

9.00    Za + Jadwigę Biela (greg. 23) 

9.00    W int. ks. Laszlo Remenyik (Do Dworu Nieb. 23)

12.00  W int. Dziękczynno – błagalnej w 38 roczn. ślubu Haliny i Adama.

18.30   Za ++ Leonarda Skorupę, rodziców, teściów, Zofię i Zdzisława Zell i Ryszarda Bielasa.

18.30   Za + Józefa Serwacha w 30 dniu po śmierci.

 

PIĄTEK – 24 listopada 2023 r. – Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy

6.00    Za dusze czyśćcowe.

6.45     Za + Różę Jesionek.

7.30     Za + Irenę Łuniewską.

7.30     Za + Zofię Babińską (greg. 24)

7.30     Za + Mariana Zagałę (greg. 24)

8.00    W int. Adama z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

8.00    Za + Bogdana Lorka (greg. 24)      

9.00    Za ++ Augustyna (M), Konstantynę Ledwoń, Łucję Oślizło i ++ z rodziny.

9.00    Za + Jadwigę Biela (greg. 24) 

9.00    W int. ks. Laszlo Remenyik (Do Dworu Nieb. 24)

12.00   Za ++ Ludwika Wyciślik, syna, córkę, wnuka oraz ++ z rodziny.

18.30   W int. Klaudii i Marka w 5 roczn. ślubu z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże.

 

SOBOTA – 25 listopada 2023 r.- Dzień powszedni 

6.00     Za konających grzeszników o potrzebne łaski dla zbawienia.

6.45      Za + o. Mariana Jankowskiego.

7.30      Za + Tomasza Pięta oraz + męża Henryka Pięta.

7.30      Za + Zofię Babińską (greg. 25)

7.30      Za + Mariana Zagałę (greg. 25)

8.00     Za + Włodzimierza Bunikowskiego w 2 roczn. śm.

8.00     Za + Bogdana Lorka (greg. 25)      

9.00     Zbiorowa za żyjących

9.00     Za + Jadwigę Biela (greg. 25) 

9.00     W int. ks. Laszlo Remenyik (Do Dworu Nieb. 25)

12.00    Za + Martę Stasiak w 1 roczn. śm.

18.30    Za + Helenę Gazińską, Bożenę Czech, Erykę i Stanisława Oczkowicz, Stanisławę Cis, Janinę i Czesława Paszkiewiczów.

 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 listopada 2023 r.- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

5.30    W int. Kamila o łaskę nawrócenia.

6.30    Za + Sebastiana Skop w 3 m-cu po śm.

8.00    Za ++ rodziców Ludwikę i Juliana oraz brata Przemysława Piekarskich.

8.00    Za + Zofię Babińską (greg. 26)

8.00    Za + Mariana Zagałę (greg. 26)

9.30    Za + Jadwigę Porske-Zjawiony w 4 roczn. śm.

9.30    Za + Bogdana Lorka (greg. 26)

11.00   Za ++ Józefa i Teresę Wdzięcznych w roczn. śm.

11.00   Za + Jadwigę Biela (greg. 26) (Msza w jęz. łacińskim)

11.00   W int. ks. Laszlo Remenyik (do Dworu Nieb. 26)

12.30   W int. Marii i Stefana Korzekwa z okazji 50 roczn. śl.

14.00   Roczki.

16.30   Za + Mieczysława Sęk w 3 roczn. śm.

18.30   Do NSPJ za wstaw. MB Fatimskiej, św. Antoniego i św. Cecylii w int. Izabeli Karbowiak w podz. za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże z okazji 50 roczn. ur.

20.00  Za ++ Marię i Jana Domalików.