Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 27.03-03.04.2022 r.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Laetare) – 27 marca 2022 r.

5.3o      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.3o      Za ++ babcie Bertę i Marysię.

8.oo      Za + Annę Spek.

8.oo      Za + Józefa Nowaka (greg. 26)

8.oo      Za + Jana Hapetę (greg. 26)

9.3o      Za + Antoniego Gołda.

9.3o      Za + Krystynę Wierę (greg. 26)

11.oo     Za ++ Andrzeja i Janinę Blicharskich w 1 rocz. śm.

11.oo     Za+ Henryka Urbańczyka (greg. 26)

12.3o    Za ++ Alfreda Gruchel, córkę Elżbietę Bijok.

14.oo    Roczki: Aleksander Stępień, Mikołaj Piotrowski.

16.3o    W int. parafian.

18.3o    Za ++ Tadeusza Mazgaj w 2 rocz. śm., rodziców Bronisławę i Leona Mazgaj, Łucję i Waltera Śmieszkoł.

20.oo    Za + męża Piotra Kowalik w 1 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 28 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Za + Mirosława Wrzosek.

6.45      Za ++ Monikę, Stanisława Bittner, syna Kryspina, rodziców.

7.3o      Za ++ Stanisławę Pilch w 10 rocz. śm., Wawrzyńca, Józefa, Marka, Grzegorza i Adama Borkowskich.

7.3o      Za + Józefa Nowaka(greg. 27)

7.3o      Za + Jana Hapetę (greg. 27)

8.oo      Za ++ Józefa i Jadwigę Rakuś.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 27)

9.oo      Za + Józefę.

9.oo      Za + Henryka Urbańczyka (greg. 27)

12.oo    Za + Jana i Janinę Fitał.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

18.3o    Za ++ polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

WTOREK – 29 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy Michała.

6.45      Za + Monikę Strzopa w 9 rocz. śm.

7.3o      W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy w rodzinie.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 28)

7.3o       Za + Jana Hapetę (greg. 28)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 28)

9.oo      Za ++ rodziców Jerzego i Lidię Król, Wiktora i Emilię Kosieckich, męża Janusza Kosieckiego.

9.oo       Za + Henryka Urbańczyka (greg. 28)   

12.oo    Za ++ Jerzego Staroń w 6 rocz. śm., Liliannę i Ryszarda Goleniewskich.

18.3o    Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 30 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo       Za + Ryszarda Sruskiego.

6.45       Za + Lidię Walerus.

7.3o       Za ++ Mariannę i Józefa Kopczyńskich.

7.3o       Za + Józefa Nowaka (greg. 29)

7.3o       Za + Jana Hapetę (greg. 29)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 29)

9.oo      W int. Rodziny Radia Maryja.

9.oo       Za + Henryka Urbańczyka (greg. 29)

12.oo     Za ++ z rodzin Piksa, Rogala, Gaszyński, Zawisza.

18.3o     Za + Tomasza Cieśla.

CZWARTEK – 31 marca 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      Za + Ryszarda Sruskiego.

7.3o      Za + Ryszarda Sruskiego.

7.3o      Za + Józefa Nowaka (greg. 30)

7.3o      Za + Jana Hapetę (greg. 30)

8.oo      Za ++ Teofilę i Feliksa Jaworskich, Irenę i Edwarda, Ryszarda i Jerzego Kurków, Urszulę Orlik, , Teresę Bachul.

8.oo      Za + Krystynę Wierę (greg. 30)

9.oo      Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa, brata Jerzego Zemła, dziadków z obu stron.

9.oo      Za + Henryka Urbańczyka (greg. 30)

12.oo    Za + Anielę Jędrzejak w 2 rocz. śm., ++ z rodziny.

18.3o    Za + Antoniego Gołda.

PIĄTEK – 1 kwietnia 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Fundacyjna za zmarłych.

6.45      Za + Elżbietę.

7.3o      Za ++ rodziców Adelajdę i Tadeusza Wilk, synową Marię Wilk.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 1)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 1)

8.oo      W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (DN 1)

9.oo      Do Mił. Bożego w int. synów Marka i Andrzeja oraz ich rodzin z prośbą o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 1)

12.oo    W int. Edwarda Nowak z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.

18.3o    W int. młodzieży.

SOBOTA  – 2 kwietnia 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Za + Elżbietę.

6.45      W int. Moniki.

7.3o      W int. Bronisławy, dzieci z rodzinami z prośbą o potrzebne łaski.

7.3o       Za + Bogdana Kłakusa (greg. 2)

7.3o       Za + Józefa Manowskiego (greg. 2)

8.oo      Zbiorowa za żyjących.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (DN 2)

9.oo      W int. żyjących i zmarłych członków wspólnoty Różańca oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

9.oo       Za + Jana Spurek (greg. 2)

12.oo     Za ++ Andrzeja Kaźmierczaka, rodziców, ++ z rodziny.

18.3o     Za + Zdzisława Kossowskiego w 1 rocz. śm.

18.3o     Za + mamę Irenę Wiecha w 3 rocz. śm.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 3 kwietnia 2022 r.

5.3o      Za + Elżbietę.

6.3o      W int. Joanny i Andrzeja z ok. 50 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże (TE DEUM)

8.oo      Za ++ Henryka Małek w 10 rocz. śm., Kazimierę i Mirosława Małek.

8.oo      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 3)

8.oo      Za + Józefa Manowskiego (greg. 3)

9.3o      W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

9.3o      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (DN 3)

11.oo     Za + prof. Ryszarda Mrówka w 30 dniu po śm.

11.oo     Za + Jana Spurek (greg. 3)

12.3o    Za + Mariannę Lichowską w 1 rocz. śm.   

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za + Teresę Dytkowicz w 1 rocz. śm.

18.3o    W int. parafian.

20.oo    Za + Edwarda Wąsiel w 1 rocz. śm.