Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Bieżące sprawy

Rocznica Wieczystej Adoracji 04.12.2021 r.

VIII rocznica
Drodzy Adorujący Najświętszy Sakrament,
mija już ósmy rok dziennych i nocnych czuwań przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w Panewnikach. Ogrom łask wymodlonych na adoracji skłania nas do dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga.
Zapraszamy wszystkich adorujących z rodzinami, Braci Franciszkanów, Siostry Służebniczki, Franciszkanki i Salwatorianki oraz wspólnoty parafialne na uroczystość VIII rocznicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Mszę Świętą dziękczynną będzie sprawował Ojciec Proboszcz – Witosław J. Sztyk OFM.
Program
1200 Msza Święta dziękczynna
Wspólnotowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
Poczęstunek w Domu Parafialnym
Konferencja – ks. dr Grzegorz Strzelczyk – Przyjmowanie sakramentów a adoracja Obecnego
Świadectwa adorujących
Błogosławieństwo Ojca Proboszcza, rozesłanie