Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

23 – 30 września 2018

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 września 2018 r.

5.3o W int. parafian.
6.3o Za ++ Rufina i Łucję Bańczyk.
8.oo Za + Ryszarda w 32 rocz. śm.
8.oo Za + Eugeniusza Ratka (greg. 23).
9.3o Za ++ rodziców Marię i Jana Bujak, braci Stanisława i Wiesława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.oo Za ++ Krystynę i Zygfryda Kik w 1 rocz. śm. (int. od córek z rodzinami).
12.3o W int. Ireny i Zygmunta Parzych z ok. 60 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o W int. Hanny z ok. 12 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i światło Ducha Św. na rozpoczynający się nowy rok szkolny.
14.oo Roczki.
16.3o Za ++ mamę Eleonorę w 6 rocz. śm. i ojca Adolfa.
18.3o Za ++ Zuzannę Wawak w 4 miesiącu po śm., Emila Banasik w 17 rocz. śm.
20.oo Za + br. Tymona Piotra Czaja (int. od chrzestnej z rodziną).

PONIEDZIAŁEK – 24 września 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Krystynę w 28 rocz. śm., jej męża Władysława, Wandę i Tadeusza Caspari.
6.45 W int. Panu Bogu wiadomej.
7.3o W int. Aleksandry Marianny z ok. 1 rocz. ur. z podz. za życie i zdrowie z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za + Eugeniusza Ratka (greg. 24).
8.oo Za + ojca Franciszka Wawrzonkowskiego w 20 rocz. śm.
9.oo Za ++ Józefa Piguła, rodziców Jadwigę, Józefa Leki, Krystynę, Józefa Baran.
12.oo Za ++ Michała w 23 rocz. śm. i Janinę w 2 rocz. śm., ++ z rodzin.
18.3o W int. o. Gerarda z ok. imienin zakonnych.

WTOREK – 25 września 2018 r. – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.

6.oo W int. Marii i Jana w rocz. śl. oraz nowożeńców Magdaleny i Arkadiusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
6.45 Za ++ Annę, Stanisławę, Bronisławę, Rudolfa.
7.3o Za ++ rodziców Różę i Antoniego Adamus, córkę Joannę, syna Krzysztofa i Andrzeja.
7.3o Za + Eugeniusza Ratka (greg. 25).
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za + Urszulę Nastula.
12.oo W int. Aurelii z prośbą o dar zdrowia, małżeństwa i rodziny oraz rozwiązanie konfliktów społecznych.
18.3o W int. o. Kleofasa z ok. imienin zakonnych.

ŚRODA – 26 września 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Agnieszkę, Franciszkę i Jana, Antoniego i Krzysztofa.
6.45 Za ++ rodziców Marcjannę i Józefa Gazda, siostrę Halinę, brata Stanisława.
7.3o W int. Krystyny Urbańskiej, Mariana Martynusz, Aliny Huras z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
7.3o Za + Eugeniusza Ratka (greg. 26).
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo W int. Rodziny Radia Maryja.
12.oo Za ++ Zdzisławę i Edwarda Zagórskich.
18.3o Za + Kazimierza Myśliwiec, ++ z rodziny.
18.3o Za + Ernesta Nowak w 30 dniu po śm., ++ rodziców z obu stron.

CZWARTEK – 27 września 2018 r. – Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za + Rudolfa Grzędziel.
7.3o Za ++ rodziców Annę i Karola Kąkol, Henryka Czech.
7.3o Za + Eugeniusza Ratka (greg. 27).
8.oo Za + Henryka Eliasz w 3 rocz. śm.
9.oo Za ++ z rodzin Swadźba i Skaźnik.
12.oo Za ++ Ewę Cofała, rodziców i siostrę.
18.3o W int. Stefanii Bernackiej z ok. 65 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
18.3o W int. Zbigniewa z podz. za ocalenie życia.

PIĄTEK – 28 wrzenia 2018 r. – Wspomnienie św. Wacława, prezbitera.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za + Zbigniewa Dylewskiego w 11 rocz. śm.
7.3o Za + Helenę Solga w 12 rocz. śm.
7.3o Za + Eugeniusza Ratka (greg. 28).
8.oo W int. Danuty z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Św., zdrowie oraz pokój i miłość w rodzinie i opiekę MB.
9.oo W int. Anny i jej rodziców z prośbą o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Św., dobre przygotowanie do I Komunii Św. oraz błog. Boże.
12.oo W int. Adelajdy i Karola z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
18.3o W int. Jana Dunaszewskiego z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
18.3o Do Opatrz. Bożej za wstaw. św. Franciszka z prośbą o pokój i naprawę relacji w rodzinie Klyszcz.

SOBOTA – 29 września 2018 r. – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

6.oo Za ++ Jana i Michalinę.
6.45 Za + siostrę M. Inriolate Praksyę Korzec w 18 rocz. śm.
7.3o Za ++ rodziców Michała i Michalinę (int. od syna Piotra i córek Teresy i Marzeny z rodzinami).
7.3o Za + Eugeniusza Ratka (greg. 29).
8.oo W int. Aliny Grzelewskiej z ok. 90 rocz. ur. oraz całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
12.oo Za + Mieczysława Leśniak w 1 rocz. śm.
14.oo Ślub Rzym.: Bogumiła Swoboda – Mariusz Swoboda.
15.oo Ślub Rzym.: Małgorzata Tomczak – Artur Zientek.
16.oo Ślub Rzym.: Grażyna Chrząszcz – Krzysztof Gajda.
18.3o Za ++ Halinę i Henryka Pala.
18.3o Za ++ siostrę Brygidę Graca w 1 rocz. śm., rodziców Stefanię i Emila.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 września 2018 r.

5.3o Za + Rudolfa Grzędziel.
6.3o W int. parafian.
8.oo Za ++ Marię Czarnasiak w 11 rocz. śm., Jana Czarnasiak w 8 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron.
8.oo Za + Eugeniusza Ratka (greg. 30).
9.3o W int. Anny z ok. 13 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.
11.oo Za ++ Bolesława Gołuszka w 16 rocz. śm., Janinę i Kazimierza Wilczak.
11.oo Za + Sabinę Świerczyńską w 30 dniu po śm.
12.3o Do Opatrz. Bożej w int. małżonków Urszuli i Henryka Jureczko z ok. 50 rocz. śl. oraz ich dzieci i wnucząt z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie. (TE DEUM)
12.3o W int. Marii i Andrzeja Stajszczyk z ok. 50 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie błog. Boże. (TE DEUM)
14.oo W int. wynagradzającej NSPJ przeciwko 1 przykazaniu w int. pewnej rodziny.
16.3o Za ++ Jadwigę Cepa w rocz. śm., jej męża Stanisława, syna Eugeniusza, ++ z rodziny.
18.3o Za + bratową Halinę Sinkiewcz oraz dusze w czyśćcu cierpiące (int. od Zofii z rodziną)
20.oo Za + br. Tymona Piotra Czaja (int. od dziadków).