Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 10.04-17.04.2022 r.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 10 kwietnia 2022 r.

5.3o      W int. Anny Gernot z prośbą o łaskę uzdrowienia.

6.3o      Za + męża Zbigniewa Krzyk w 8 rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron.

8.oo      W int. Marii z ok. 81 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże.

8.oo      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 10)

8.oo      Za + Józefa Manowskiego (greg. 10)

9.3o      Za + Mirosława Cyrol w 1 rocz. śm.

9.3o      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 10)

11.oo     W int. parafian.

11.oo     Za + Jana Spurek (greg. 10)

12.3o    W int. Lilianny z ok. 14 rocz. ur. z podz za otrzymane łaski z prośbą o Bożą Opatrzność i opiekę MB.         

14.oo    Roczki: Nina Błaszczyk, Katarzyna Wochnik.

16.3o    Za + Józefa Iskra, ++ rodziców.

18.3o    Za + Marka Bąk w 1 rocz. śm.

20.oo    Za + Elżbietę Łuczak w 3 rocz. śm.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 11 kwietnia 2022 r.

6.oo       Do Opatrz. Bożej za wstaw. św. Aniołów i św. patronów w int. Weroniki, Julii, Zuzanny, Blanki, Nadii, Filipa i       Maksymiliana z prośbą o dary Ducha Św.

6.45      Za ++ siostrę Gabrielę Ballion i Dorotę Tkocz.

7.3o      Za + Irenę Plonka.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 11)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 11)

8.oo      Za ++ rodziców Małgorzatę i Włodzimierza Proch.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg.11)

9.oo      W int. Tomasza Walter z ok. 24 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 11)

12.oo    Za ++ rodziców Irenę i Wilhelma Hantke, ++ z rodzin Hantke i Broda.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

18.3o    Za ++ polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

WIELKI WTOREK – 12 kwietnia 2022 r.

6.oo      Do Przemienienia Pańskiego w int. syna Michała z prośbą o nawrócenie.

6.45      Do Opatrz. Bożej w int. Alojzego Haśnik z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże.

7.3o      Za ++ Jadwigę Jucha w 1 rocz. śm., rodziców Roberta i Jadwigę Mamok, Henrykę i Stanisława Pisiak.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 12)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 12)

8.oo      W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 12)

9.oo      Za ++ syna Jarosława Kaczmarczyka, męża Mariana, brata Ryszarda, ++ rodziców.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 12)      

12.oo    Za + Henryka Cembrowskiego w 1 rocz. śm.

18.3o    Za ++ Łucję i Wiktora Moczygemba, Barbarę i Pawła Szebestik.

18.3o    Za + Marię Heller w 30 dniu po śm.

WIELKA ŚRODA – 13 kwietnia 2022 r. – Dzień Fatimski

6.oo      Za + Stefanię Janosz, ++ z pokrewieństwa.

6.45      Do Najświę. Serca Pana Jezusa za wstaw. MB w int. Stefana z prośbą o łaskę nawrócenia.

7.3o      Za + Jacka Korczyńskiego, ++ rodziców.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 13)

7.3o       Za + Józefa Manowskiego (greg. 13)

8.oo      Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      W int. papieża Franciszka.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 13)

9.3o      W int. chorych i cierpiących.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 13)

12.oo    W int. dzieci i uczestników dnia Fatimskiego.

18.3o    Za ++ męża Zdzisława Bednarzaka i siostrę Helenę Chmiel w 1 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron.

18.3o    Za + Stanisławę Żytomirską w 30 dniu po śm.

WIELKI CZWARTEK – 14 kwietnia 2022 r.

17.oo    Msza św.  Wieczerzy Pańskiej dla dzieci.

18.3o    Msza św. Wieczerzy Pańskiej. W int. Wspólnoty Klasztornej.

18.3o    Za + Bogdana Kłakusa (greg. 14)

18.3o    Za + Józefa Manowskiego (greg. 14)

18.3o    Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 14)

18.3o     Za + Jana Spurek (greg. 14)

WIELKI PIĄTEK – 15 kwietnia 2022 r.

17.3o    Ceremonie Wielkopiątkowe

WIELKA SOBOTA – 16 kwietnia 2022 r.

21.oo    Msza Św. Wigilii Paschalnej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 17 kwietnia 2022 r.

5.3o      Za ++ Annę, Franciszka, Sylwestra, Genowefę Opołka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

6.3o      Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.

8.oo      W int. Ewy i Piotra Chrząszczów, dzieci i rodzin z obu stron z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.oo      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 15)

8.oo      Za + Józefa Manowskiego (greg. 15)

9.3o      Za + Tadeusza Teodorczyka.

9.3o      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 15)

11.oo     Za + Kazimierza Dygoń we wspomnienie ur.

11.oo     Za + Jana Spurek (greg. 15)

12.3o    Za ++ Helenę Rymarczyk w 10 rocz. śm., męża Pawła, rodziców z obu stron.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za + Jana Miłek w 4 rocz. śm.

18.3o    Za ++ Elżbietę i Leona Malcherek, ++ z rodziny.

20.oo    W int. parafian.