Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 30.10-6.11.2022 R.

XXXI NIEDZIELA zwykła – 30 października 2022 r.

5.3o     Za dusze czyśćcowe.

6.3o     Za ++ Cecylię Krypczyk w 33 rocz. śm., męża, siostrę i rodziców z obu stron.

8.oo     Za + Annę Dygoń w 5 rocz. śm. , babcię i mamę.

8.oo     Za + Kazimierza Drzazgę (greg. 30)

8.oo     Za + Elżbietę Bijok (greg. 30)

9.3o     Za ++ Romualda Pacyna , córkę Beatę i ++ z rodzin Pacyna i Czapik.

9.3o     Za + Mariana Skoczylas (greg. 30)

11.oo    W int. o. Przemysława z okazji imienin zakonnych

11.oo     Za + Renatę Markiewicz (greg. 30)

12.3o     W int. Iwony i Bolesława Fitał z okazji 40 rocz. ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB (TE DEUM).

14.oo     Za + Władysława Organa w 30 rocz. śm. i ++ z rodziny.

16.3o     Za ++ mamę Janinę Labus w 20 rocz. śm., ojca Antoniego oraz z prośbą o błog Boże dla rodziny Labus.

18.3o     Za + Helenę Jaroszek w 8 rocz. śm..

20.oo    Za ++ Franciszkę, Mariana Drobik, Katarzynę, Jadwigę, Józefa Mondry.

 

PONIEDZIAŁEK – 31 października 2022 r. Dzień powszedni

6.00      Za + Mariusza Wilk.

6.45       Za + Janinę Perzyńską i ++ z rodziny.

7.3o       Za ++ rodziców Pawła i Martę Lazar, siostrę Marię, szwagra Rudolfa i ++ z pokrewieństwa.

8.oo       Za++ Marię i Jana Żydek ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa.

9.oo       Za  dusze w czyśćcu cierpiące.

12.oo     W int. Małgorzaty z prośbą o zdrowie duszy i ciała.

18.3o     Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 1 listopad 2022 r. Uroczystość Wszystkich Świętych

5.3o     Fundacyjna za zmarłych.

6.3o     Za ++ Marię i Czesława Sporek ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

8.oo     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo     Za + Janusza Kota (greg. 1)

8.oo     Za + Annę Spek (greg. 1)

9.3o     Za + Sylwestra Wąsik i ++ rodziców z obu stron.

9.3o     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 1)

11.oo    Za ++ rodziców, męża Jacka oraz rodzeństwo.

11.oo    Za + Olgę Orchańską (greg. 1)

12.3o    W int. Marka Wilaszek z okazji urodzin z prośbą o błog. Boże opiekę MB.

14.oo    Za + Elżbietę Łuczak i ++ z rodziny.

16.3o    Za + Janinę Swalską w 6 rocz. śm.i + męża Wacława.

18.3o    Za ++ Walburga, Mariana i Krzysztofa Kuczek.

20.oo   Za zmarłych z wypominek.

            

ŚRODA – 2 listopada 2022 r. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

6.oo      Za + Halinę Milińską w 7 rocz. śm, ++męża Ryszarda i syna Witolda.

6.45      Za ++rodziców Joannę i Aleksandra Korczyńskich i brata Jacka.

7.3o      Za + Józefa Turczyńskiego.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 2)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 2)

8.oo     Zbiorowa za zmarłych.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 2)

9.oo     Za ++ Janusza i Halinę Poniewodzik.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg.2)

12.oo   Za ++ Kazimierę i Henryka Sokół i Mariannę Budzyńską.

18.3o   Za ++ ojca Józefa i brata Piotra.

18.3o   Za + Jerzego Stankiewicz w 30 dniu po śmierci

18.3o   Za zmarłych z wypominek.

 

CZWARTEK – 3 listopada 2022 r. – Wspomnienie obowiązkowe Wszystkich Wiernych Zmarłych Zakonu Serafickiego

 6.oo    Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45     Za + o. Jozafata Nowak OFM.

7.3o      Za + Mariusza Wilk.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 3)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 3)

8.oo     Za ++ z rodzin Grajnerów, Deryngów, Bielańskich, Rudolphich i Wiszniewskich.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 3)

9.oo     Za ++ rodziców Ernę i Teodora Balcarek i brata Waldemara.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg. 3)

12.oo   W int. Michała z prośbą o łaskę uzdrowienia.

18.3o   Za + Reginę Sonek, ++ rodziców i krewnych.

18.3o   O nowe powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.3o    Za zmarłych z wypominek.       

 

PIĄTEK – 4 listopada 2022 r. wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa

6.oo     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45     Za ++ Łucję i Pawła Nowak.

7.3o     Za + Wojciecha Kopeć.

7.3o     Za + Janusza Kota (greg. 4)

7.3o     Za + Annę Spek (greg. 4)

8.oo    W int. czcicieli Najświętszego Serca pana Jezusa.

8.oo    Za + Józefa Kowalczyk (greg. 4)

9.oo    Za ++ Stefanię i Konrada Bimczok, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz Barbarę i Rudolfa Baranek.

9.oo    Za + Olgę Orchańską (greg. 4)

12.oo  W int Beaty i jej rodziny o błog. Boże i zdrowie.

17.oo  Msza szkolna – w int. parafian.

18.3o W int. o. Olgierda z okazji imienin zakonnych

18.3o Za zmarłych z wypominek.

 

SOBOTA – 5 listopada 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo     W int. Małgorzaty Kurdas z prośbą o błog. Boże.

6.45     Za dusze czyśćcowe.

7.3o      W int. Joanny z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błog. Boże i op. MB Nieust.   Pomocy oraz dla całej rodziny.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 5)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 5)

8.oo     Zbiorowa za żyjących.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 5)

9.oo     W int. żyjących i zmarłych czcicieli Różańca św. oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg. 5)

12.oo   Za + Irenę Gad w 4 rocz. śm. i ++ rodziców z obu stron.

18.3o   Za + Genowefę Książek, + męża Stefana i ++ z rodziny.      

18.3o   Za zmarłych z wypominek.

 

XXXII NIEDZIELA zwykła – 6 listopada  2022 r.

5.3o      Za dusze czyśćcowe.

6.3o      Za + siostrę Marię Wiesławę Bura w rocz. śm.

8.oo      W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

8.oo      Za + Janusza Kota (greg. 6)

8.oo      Za + Annę Spek (greg. 6)

9.3o      W int. Bronisławy z okazji 70 roczn. urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże dla dzieci i wnucząt.

9.3o      Za + Józefa Kowalczyk (greg. 6)

11.oo     W int. Jakuba z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże w rodzinie.  

11.oo     Za + Olgę Orchańską (greg. 6)

12.3o    Za ++ Wiktora i Cecylię Gruchel oraz synów Alfreda, Ryszarda i Eryka.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za ++ Kazimierę, Jerzego, Ryszarda, Andrzeja Karkus oraz ++ z rodziny z obu stron.

18.3o    Za + Mariana Langer i ++ z rodziny.

20.oo   Za  zmarłych z wypominek.