Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje parafialne 24.10-31.10.2021 r.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 października 2021 r.

5.3o      W int. brata Marka z prośbą o zdrowie psychiczne, wyjście z choroby alkoholowej oraz błog. Boże dla całej rodziny.

6.3o      W int. Ewy i Marka Pęciak z ok. 30 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.oo      Za ++ rodziców Albina i Emilię Filipowicz, Mirosława Przęzak.

8.oo      Za + Józefa Jamroza (greg. 24)

8.oo      Za + Władysławę Holeczko  (greg. 24)

9.3o      W int. Aleksandry i Damiana Brożynów z córką, Żanety i Ireneusza z dziećmi, mamy Marioli z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny.

9.3o      Za + Emilię Zauchę (greg. 24)

11.oo    Za + Grzegorza Kozar w 1 rocz. śm.

11.oo    Za + Marlenę Suchanek (greg. 24)

11.oo    Za + Genowefę Łukasik (greg. 24)

12.3o    Za ++ Hildegardę, Jerzego i Bernarda Kozubek.

14.oo   Roczki: Stanisław Kwapuliński.

16.3o    W int. parafian.

18.3o    Za + mamę i babcię Annę Dygoń w rocz. śm.

20.oo    Za ++ Mariana Dróżdż we wspomnienie ur., oraz Teresę Dróżdż we wspomnienie imienin.

PONIEDZIAŁEK – 25 października 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za ++ Stefana Sczyrba, rodziców, brata Ernesta.

6.45      W int. Oktawii z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

7.3o      Za + Józefa Rogaczewskiego w 1 rocz. śm.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 25)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 25)

8.oo       Do Opatrz. Bożej w int. Jolanty i Michała z ok. 40 rocz. śl. oraz 60 rocz. ur. Jolanty i 62 rocz. ur. Michała z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie na dalsze lata.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 25)

9.oo      Za ++ Elżbietę Wesoły w 10 rocz. śm., męża Waltra, zięcia Dariusza.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 25)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 25)

12.oo    W int. Panu Bogu wiadomej.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 26 października 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo      Za + Józefa Mikuła.

6.45      W int. syna Bronisława i córki Beaty z rodzicami z prośbą o błog. Boże.

7.3o      W int. Teresy z ok. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 26)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 26)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 26)

9.oo      Za + Juliana Zaucha w 14 rocz. śm.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 26)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 26)         

12.oo    W int. Józefa i Marioli Macha, córek z rodzinami z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

18.3o    Zbiorowa za żywych.

ŚRODA – 27 października 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za ++ Emę i Józefa Lipok.

6.45      Za + Stefanię Wojczyk.

7.3o      Za + Stefana Iwanyszyn.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 27)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 27)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 27)

9.oo      W int. Rodziny Radia Maryja.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 27)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 27)

12.oo    Za ++ brata Alojzego Legomińskiego, brata Norberta, rodziców Tomasza i Marię.

18.3o    Za ++ Lidię Popek w 1 rocz. śm., męża Jerzego.

18.3o    Za + Stanisława Frydrych w 30 dniu po śm.

CZWARTEK – 28 października 2021 r. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45       Za + Jana Błaż w 3 rocz. śm.

7.3o      Za + Stefana Iwanyszyn.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 28)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 28)

8.oo       Za ++ Anielę i Józefa Mańka.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 28)

9.oo      Za + Elżbietę Rankowską w 20 rocz. śm.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 28)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 28)

12.oo    Za + Zbigniewa Janik w rocz. śm.

18.3o    W int. Tomasza Lukosz z ok. 50 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

PIĄTEK  – 29 października 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za ++ tatę Juliana, brata Przemysława Piekarskich.

7.3o      Za ++ rodziców Helenę i Józefa Krybus, córki Krystynę, Czesławę i Irenę.

7.3o      Za +  Józefa Jamroza (greg. 29)

7.3o      Za +  Władysławę Holeczko (greg. 29)

8.oo      Za + Wandę Skruch.

8.oo      Za +  Emilię Zauchę (greg. 29)

9.oo      Za ++ Franciszka Matuszek, Gertrudę, Stefana, Tadeusza Pękała.

9.oo     Za +  Marlenę Suchanek (greg. 29)

9.oo      Za +  Genowefę Łukasik (greg. 29)

12.oo    Za + Henryka Żołna.

18.3o    Za ++ z rodzin Zakrzewskich, Derylak, Klinscy.

18.3o    Za + Stanisława Sroka w 30 dniu po śm.

SOBOTA  – 30 października 2021 r. – Święto rocznicy poświęcenia kościoła Archikatedralnego w Katowicach.

6.oo       W int. Janiny Haka, dzieci i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

6.45      Za ++ Janię Perzyńską w rocz. śm., męża Waldemara, córkę Jadwigę.  

7.3o      Za ++ rodziców Natalię i Józefa Włodarczak.

7.3o      Za +  Józefa Jamroza (greg. 30)

7.3o       Za +  Władysławę Holeczko (greg. 30)

8.oo       Za ++ Andrzeja Januszewskiego, Edwarda Wilusza.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 30)

9.oo      Zbiorowa za żyjących.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 30)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 30)         

14.oo    ŚLUB RZYM.: Wiktoria Hałas – Kamil Lis.

18.3o    Za ++ Romualda Pacyna w 1 rocz. śm., córkę Beatę.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 października 2021 r.

5.3o      Za + Małgorzatę Grzywińską.

6.3o      Za ++ Cecylię Krypczyk w 33 rocz. śm., męża, siostrę, rodziców z obu stron.

8.oo      Za + Helenę Jaroszek w rocz. śm.

9.3o      W int. małżonków Marka i Klaudii z ok. 3 rocz. śl. oraz syna Stanisława z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

11.oo    W int. Gabrieli i Jana Furmańczyk, syna Piotra i mamy Władysławy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny.

12.3o    Za + Grażynę Nowak we wspomnienie ur.

14.oo   Za ++ Pawła i Antoniego Faron.

16.3o    Za ++ ojca Franciszka Hrabia, syna Roberta, Elżbietę Łuczak.

18.3o    W int. parafian.

20.oo    Za ++ Walburgię, Mariana, Krzysztofa Kuczek.