Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

22 marzec 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, usilnie prosimy o korzystanie z dyspensy Arcybiskupa Katowickiego od obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii i pozostanie w domach, by umożliwić bezpieczne uczestnictwo osobom, które zamówiły intencję choć i te zachęcamy do pozostania w domu. Zachęcamy do skorzystania z transmisji Mszy św. oraz nabożeństw w Telewizji i Radiu oraz Komunii duchowej. Z naszej bazyliki będzie transmitowana przez Internet Msza św. w niedzielę o godz. 12.30 i Gorzkie Żale o godz. 15.30 oraz w piątek Droga Krzyżowa o 16.30.

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego UDZIELA ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym dotkniętym przez koronawirusa poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin chorych i wszystkim, którzy narażają się na zarażenie, pomagając pacjentom z koronawirusem.

Muszą oni wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, albo przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Mają też ofiarowywać tę próbę duchową w duchu wiary i miłości względem braci, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak będzie to możliwe.                                                                             Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym Najświętszy Sakrament czy też czytającym Pismo Święte przez co najmniej pół godziny, odmawiającym Różaniec Święty, pobożnie odprawiającym Drogę Krzyżową, albo odmawiającym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga Wszechmogącego o ustanie epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie, dla tych, których Pan Bóg wezwał do siebie.

Nasza bazylika pozostaje nadal otwarta do osobistej modlitwy przez cały dzień. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest kontynuowana przez całą dobę. Odwołane są wszystkie nabożeństwa i spotkania wspólnot i grup parafialnych. Ponieważ prawdopodobnie nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi przedświątecznej prosimy o korzystanie z tego sakramentu już w tych dniach. Zachowując zasady podawane w mediach dbajmy także o zdrowie spowiednika.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi np. przez pomoc w zakupach. Osoby samotne, w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy mogą zwrócić się telefonicznie do parafii.

Wzywamy do posłuszeństwa wszystkim zaleceniom władz państwowych i kościelnych. Codziennie o godz. 20.30 nasza wspólnota zakonna odmawia różaniec (bez udziału wiernych) w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, o zatrzymanie epidemii a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy o włączenie się do tej modlitwy o tej samej porze w swoich rodzinach. Bądźmy razem duchowo.