Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

5 kwietnia 2020

Ksiądz Abp Wiktor Skworc kieruje do nas Słowo pasterskie – Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia
i Wielkanocy. Tekst jest dostępny na stronie internetowej parafii – zachęcamy do jego przeczytania.

Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. oraz nabożeństw w Telewizji, w Radiu i w Internecie oraz przyjmowania Komunii duchowej.
Z naszej bazyliki będzie transmitowana Liturgia Wielkiego Tygodnia:
• w Wielki Czwartek o godz. 18.00,
• w Wielki Piątek o godz. 15.00 i Droga Krzyżowa o 19.30,
• w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00
• oraz w Niedzielę Zmartwychwstania Msza św. o godz. 12.30.
W tym roku, ze względu na panującą sytuację nie ma święcenia palm ani też nie będzie błogosławienia potraw wielkanocnych w kościele. Na stronie internetowej parafii znajduję się tekst: „Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego”. Błogosławieństwa może dokonać ojciec rodziny lub inna osoba. W czasie uroczystego posiłku może nam towarzyszyć światło świecy wielkanocnej Caritas.

Codziennie, o godz. 20.15 dzwony naszej bazyliki wzywają do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30
z prośbą o ustanie epidemii.

Na mocy zarządzenia Metropolity Katowickiego z dnia 25.03.2020 roku:
• Nasza bazylika jest otwarta do indywidualnej modlitwy codziennie od godz. 6.00 do 18.30.
• Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa przez całą dobę – odbywa się w tzw. kaplicy fatimskiej
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa oraz limitu do 5 osób.
• Msze święte w tygodniu i w niedziele odprawiamy bez udziału wiernych – wszystkie intencje są odprawione tak jak zostały przyjęte. Również intencje, które wpłynęły przez Internet od 30 marca do 4 kwietnia zostały już odprawione.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły ofiarę na cele kultu religijnego, wpłacając ją na konto parafialne, które można znaleźć na stronie internetowej parafii. Wobec faktu celebrowania Eucharystii bez udziału wiernych jest to cenna inicjatywa, pozwalającą nam zadbać o bieżące utrzymanie bazyliki i klasztoru.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi. Osoby samotne, w podeszłym wieku
i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy mogą zwrócić się telefonicznie do parafii.