Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie 08.05-15.05.2022 r.

1. Dziękujemy o. Sylwanowi za wygłoszoną homilię.
2. Zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 16:00 w bazylice.
3. Katecheza dla dorosłych na temat kolejnego fragmentu wyznania naszej wiary odbędzie się we
wtorek 10 maja o godz. 19:15 w bazylice. Katechezę przeprowadzi o. Sylwan Ogłoza OFM.
4. Dzień Fatimski będziemy przeżywali w piątek 13 maja według tradycyjnego programu.5. Oaza młodzieżowa naszej parafii zaprasza do zakupu wypieków własnych, w przyszłą niedzielę
15 maja, w korytarzu przy furcie klasztornej. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na
dofinansowanie oazowych rekolekcji wakacyjnych.
6. Także w przyszłą niedzielę zapraszamy na „Koncert dla Ukrainy” w wykonaniu „Flaubinette
Trio”, który odbędzie się w bazylice o godz. 17:30. Zbiórkę podczas koncertu przeprowadzi
Fundacja „In Corpore”. Szczegóły tego wydarzenia są dostępne na plakatach.
7. Parafialna pielgrzymka szklakiem cudów eucharystycznych, ze względu na nieliczne zgłoszenia
została odwołana. Wrócimy do tego pomysłu na jesień br.
8. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy odbędzie się w dniach 3-5 czerwca br.
Pielgrzymkę na to spotkanie organizuje Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w
Katowicach-Piotrowicach. Chcemy włączyć się w tę inicjatywę. Jej szczegóły są dostępne na
naszej stronie parafialnej.
10. Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Na mocy dekretu ks. abpa Wiktora Skworca w
dniu 12 czerwca br. we wszystkich parafiach archidiecezji, również w naszej parafii,
przeprowadzone zostaną wybory do parafialnych rad duszpasterskich. Wybory przebiegać będą
wieloetapowo, zgodnie z terminarzem, który przedstawia się następująco:
• 8-13 maja – zgłaszanie kandydatów na członków Rady z mianowania proboszcza
(zgłaszają ich liderzy grup i wspólnot parafialnych)
• 15 maja – ogłoszenie listy nazwisk członków Rady z mianowania proboszcza
• 16 maja-3 czerwca – zgłaszanie kandydatów na członków Rady z wyboru
• 5 czerwca – ogłoszenie listy nazwisk kandydatów na członków Rady z wyboru
• 12 czerwca – wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
• 19 czerwca – ogłoszenie wyników wyborów i pełnej listy członków Parafialnej Rady
Duszpasterskiej kadencji 2022-27.
Prosimy liderów grup parafialnych, aby w terminie do 13 maja przekazali w formie pisemnej ojcu
proboszczowi (na furcie klasztornej) nazwiska kandydatów na członków Rady z mianowania, nie
więcej niż trzech z jednej grupy. Wszystkich parafian prosimy o zapoznanie się z „Vademecum
wyborcy”, które znajduje się na parafialnej stronie internetowej i w gablotkach.
11. Zapraszamy do modlitwy za Kapitułę naszej Prowincji zakonnej, która rozpocznie się dzisiaj
wieczorem i będzie trwała do piątku włącznie.
12. Przed bazyliką jest dostępny majowy numer „Głosu Świętego Ludwika”.
13. Franciszkański Zakon Świeckich organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Turzy Śląskiej, w sobotę 14 maja br. Szczegóły organizacyjne można znaleźć na rozwieszonych
plakatach.

Parafianom i obecnym gościom z serca życzymy – wszystkiego Bożego.