Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 7.05.2023 r. – 14.05.2023 r.

1. NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy w niedzielę na nabożeństwo majowe o godz. 16:00 w bazylice.

Przez cały maj nabożeństwo majowe o godz. 18:00 oraz Msza Święta wieczorna, o ile pogoda pozwoli, od poniedziałku do piątku będą odprawiane przy grocie, o czym będzie informować tablica umieszczona przed bazyliką.

2. DZIEŃ FATIMSKI

Dzień Fatimski będziemy przeżywali w sobotę 13 maja według wg następującego porządku:

  • 9.00 – modlitwa różańcowa – część radosna,
  • 9:30 – Msza św. w intencji chorych i cierpiących z błogosławieństwem lourdzkim,
  • 12.00 – Msza św. w intencji uczestników Dnia Fatimskiego. Na koniec Mszy św. błogosławieństwo dzieci, a następnie modlitwa różańcowa – część bolesna.,
  • 17:45 – nabożeństwo różańcowe – część chwalebna,
  • 18:30 – Msza św. na zakończenie Dnia Fatimskiego.

Po Mszy św. procesja z Figurą Matki Bożej na placu bazylikowym zakończona nieszporami maryjnymi w bazylice. Prosimy o przyniesienie świec na procesję.

Dni Fatimskie zakończymy uroczystą procesją 13 października br.

3. BIAŁY TYDZIEŃ

Od poniedziałku do piątku swój Biały Tydzień będą przeżywać dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. Msze Św. o godz. 17.00 w bazylice.

4. UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W przyszłą niedzielę o godz. 9:30 i 11:00 będziemy przeżywali uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Ze względu na rezerwację miejsc w bazylice prosimy o wybór innej Mszy Świętej.

5. RÓŻNE

• Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w poniedziałek 22 maja. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18.30.

• Następna Msza Św. w języku łacińskim zostanie odprawiona w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego o godz. 11.00.

• Na korytarzu przy furcie w dalszym ciągu można zostawiać resztki świec, które zostaną przetopione w celu zrobienia świec okopowych dla ukraińskich żołnierzy.

• Dnia 14 marca 2023r. Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego na czas od 25 marca 2023r. do 2 lutego 2024r. dla bazyliki w Katowicach-Panewnikach z racji na 800-lecie pierwszej stajenki zbudowanej przez św. Franciszka. Odpust zupełny można zyskać pod zwykłym warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie Wyznania Wiary, Ojcze Nasz i modlitwę na intencje Papieża) oraz odmawiając modlitwę jubileuszową do Dzieciątka Jezus, której teksty wyłożone są przy ołtarzu św. Franciszka.